شهداي سوهان طالقانسرباز شهيد جمشيد خدادادي


کودکي شهيد سمت چپ در کنار برادرش

شهيد جمشيد خدادادي در سال 1338 هجري شمسي در روستاي سوهان طالقان به دنيا آمد. پدرش مرحوم مرتضي قلي مشهور به اوس مرتضي (کشاورز و آهنگر روستا) فرزند ابوالقاسم و مادرش سيده خاتون فرزند سيد نقيب کيائي، اهل و ساکن روستاي سوهان بودند. وي داراي دو برادر بزرگ و يک خواهر و برادر کوچکتر از خود بود

جمشيد دوره کودک را در محيط پاک و طبيعت زيباي روستاي مذکور طي نمود. از سال 1344 دوره ابتدائي را در دبستان ملانظر علي طالقاني روستاي سوهان و دوره دبيرستان را در شهرک، مرکز بخش طالقان و در سال 1356 در رشته علوم انساني موفق به اخذ ديپلم شد


دوره جواني در کنار دوستان

شهيد از دوران کودکي داراي اخلاق و رفتار نيکوست و همواره مورد تائيد خانواده و همسايگان قرار مي گيرد. وي در تمامي کارهاي سخت و طاقت فرساي کشاورزي در روستاي کوهستاني سوهان، و همچنين در کارگاه کوچک آهنگري پدر خويش، که تنها آهنگري و نعلبندي روستاي سوهان بود، به مرحوم پدر کمک و ياري مي نمايدمزرعه جر خرمنان سوهان - شهيد جمشيد خدادادي در کنار پدر

بعلاوه شهيد همواره به ياري اشخاص ضعيف و پيرمردان روستا مي پردازد و بارها ديده ميشود که وي علي رغم خستگي در کارهاي روزانه خود خانواده، به کمک ساير اشخاص نيازمند رفته است


شهيد در کنار مادرش -1356


با پيروزي انقلاب و شروع سن خدمت سربازي، در سال 1357 به خدمت سربازي رفت. محل خدمت وي بعد از دوره آموزشي در ژاندارمري شهرستان کرج بخش گچشر مشغول به خدمت شدشهيد جمشيد خدادادي در ميان دانش آموزان روستاي سوهان

لکن با شروع جنگ تحميلي، با علاقه و درخواست شخصي و در حاليکه فقط چند ماه به پايان خدمت وي مانده بود، به واحدهاي رزمي در منطقه جنگي، اعزام گرديد و چند ماهي در تيپ زرهي از لشگر قزوين مستقر در منطقه جنوب، دار خوين، خدمت نمود. با نزديک شدن به پايان سال 1360 شهيد با توجه به طلبکار بودن زمان مرخصي سربازي در منطقه جنگي، اين امکان را داشت که از خدمت ترخيص شود


نفر وسط شهيد جمشيد خدادادي در کنار برادران


لکن با توجه به درخواست شخصي و شروع دوره حملات ارتش و سپاه به دشمن و بازپس گيري سرزمين هاي اشغالي، وي تمايلي به استفاده از مرخصي نداشته و لذا در عمليات فتح المبين در اول سال 1360 به همراه تيپ رزمي لشگر قزوين، شرکت مي نمايدشهيد جمشيد خدادادي در جبهه


جمشيد در اين عمليات آرپي جي زن بود و از اولين روزهاي عمليات فتح المبين در منطقه دار خوين و آزاد سازي خونين شهر، حضوري فعال داشت. سرانجام در تاريخ 20/3/1361حسب اعلام همراهان، بعد از آنکه در منطقه، چندين شليک موفق جنگي داشته است، توسط تک تيراندازان دشمن از ناحيه چشم و سر، مورد اصابت تير جنگي قرار گرفته و به شهادت مي رسد


سنگ مزار شهيد جمشيد خداداي در آرامگاه ابدي خويش - روستاي سوهان

روحش شاد و در جوار شهداي صدر اسلام و دشت کربلا، محشور باد فهرست شهداي سوهان * * * صفحه اصلي

تمامي عكس ها و متون اين سايت، مشمول قوانين و رعايت حقوق معنوي مي باشد. هر گونه استفاده مجدد، فقط با اعلام منبع و آدرس سايت، مجاز مي باشد
All rights is reserved