شهدا و ایثار گران روستاي سوهان طالقان


شهيد حميد غفوري

شهيد لطف علي الهوئي

شهيد رضا زينعلي

شهيد محمد زينعلي

شهيد داود الهوئي

شهيد رمضانعلي غفوري

شهيد جعفر صالحي

شهيد جهان بخش منصوري

شهيد خليل نظري

شهيد جمشيد خدادادي

شهيد سعيد خدادادي

شهيد فرج اله صالحي

شهيد حميد پور جبار

شهيد حسين انصافي

شهيد سيد کمال کيايي
* * * * * *
مفقود الاثر سید مرتضی مازادی
* * * * * *

روستاي سوهان، داراي 15 شهيد و یک مفقود الاثر، منسوب به اهالي مي باشد که مزار (آرامگاه) پنج نفر از ايشان در خود روستا و بقيه در شهرهاي تهران و تنکابن، به خاک سپرده شده اند. گفتني است، در سال 1362 و زمان بازسازي مسجد قديمي روستا، جهت ياد بود شهداء، نام مسجد مذکور به نام شهداي سوهان، انتخاب و اعلام گرديد


پوستر یادواره شهدای روستای سوهان - 9/5/1395

در پائیز سال1391 از طرف بنیاد شهید طالقان نسبت به زیبا سازی یادمان شهدای سوهان و تعویض سنگ مزار ایشان اقدام شده است که تصاویر آن تقدیم می شودعلي هذا، به جهت بزرگداشت هر کدام از شهداي عزيزمان، در اين سايت براي ايشان و ساير شهداء، صفحه اختصاصي، شامل اطلاعات مهم و تصاويري از آنها، تهیه شده است. درخواست می شود با مشاهده صفحات اختصاصی شهداء، هر گونه پیشنهاد ویا تغییرات ضروری و اصلاحات مورد نظر و براي ساير موارد، به خصوص خانواده هاي محترم ويا دوستان ايشان، ارشاد فرمایند


عکس يادگاري چهار شهيد - سال 1360 شمسي
از راست به چپ، شهيد محمد زينعلي - شهيد حميد غفوري - شهيد رضا زينعلي - شهيد حسين انصافي

اطلاعات مورد نياز شامل
، نام و نام کامل خانوادگي، اسم پدر و مادر و اهليت و اسامي پدر آنها، تاريخ و محل تولد، سکونت در دوران کودکي، اسم دبستان، راهنمائي، دبيرستان و رشته و سال و محل اخذ ديپلم و ساير مدارج تحصيلي رسمي و غير رسمي، شغل و محل کار و فعاليت هاي مهم دوران زندگي، خاطرات جالب از شهيد و اطرافيان آن، به خصوص دوران انقلاب و جنگ و دفعات اعزام به جبهه و سوابق مجروحيت و نظاير آن، تاريخ و نام عمليات و محل شهادت و متن کامل وصيت نامه و مزار شهيد در شهرستان و شماره قطعه و رديف آن به همراه عکس هاي دوران کودکي و يادگاري و زندگي و مراسم تشيع پيکر شهيد و ...، مي باشد

درخواست مي گردد، اطلاعات فوق، يا هر گونه مطلب مشابه را، به صورت فايل کامپيوتري تهيه نمائيد و به آدرس ذيل، پست الکترونيکي شود. در صورت عدم امکان، اطلاعات دست نويس و عکس هاي قديمي، جهت تبديل به فايل هاي مذکور، در اختيار خانم الهوئي سرپرست مرکز مخابرات روستاي سوهان، به امانت سپرده شود، تا بعد از تبديل، مسترد شود

با تشکر، حسين زينعلي

خلاصه اطلاعات شهداي سوهان

آرامگاه شهيد

تاريخ شهادت

محل شهادت

اسم پدر

نام و نام خانوادگي

شهرستان تنکابن، مزار شهداء ت 19/7/1359 دارخوين شادگان منصور جهان بخش منصوري خلبان شهيد
تهران، بهشت زهرا، قطعه 24، رديف 84، شماره 47 ت 5/7/1360 آبادان باقر داود الهوئي سرباز شهيد
تهران، بهشت زهرا، قطعه 24، رديف135، شماره 39 ت 2/1/1361 دشت عباس حسنقلي محمد زينعلي پاسدار شهيد
تهران، بهشت زهرا، قطعه 26، رديف 54، شماره 5 ت 20/2/1361 شلمچه حسنقلي رضا زينعلي پاسدار شهيد
روستاي سوهان، مزار شهداء ت 24/2/1361 خونين شهر محمد علي لطفعلي الهوئي معلم شهيد
تهران، بهشت زهرا، قطعه 26، رديف 84، شماره 15 ت 2/3/1361 خونين شهر خدايار خليل نظري تکاور شهيد
روستاي سوهان، مزار شهداء ت 20/3/1361 خونين شهر مرتضي جمشيد خدادادي سرباز شهيد
روستاي سوهان، مزار شهداء ت 13/4/1361 ويجاب پرويز حميد غفوري پاسدار شهيد
تهران، بهشت زهرا، قطعه 27، رديف 15، شماره ت ت 4/11/1364 جزيره مجنون رضا جعفر صالحي پاسدار شهيد
شهرستان تنکابن، مزار شهداء ت 26/11/1364 فاو پرويز رمضانعلي غفوري بسيجي شهيد
تهران، بهشت زهرا، قطعه 53، رديف176، شماره 13 ت 13/2/1365 فکه جلال سيد کمال کيائي بسيجي شهيد
- - - ت 28/2/1365 مهران حسین سيد مرتضی مازادی سرباز مفقود
تهران، بهشت زهرا، قطعه 53، رديف 14، شماره 17 ت 14/10/1365 شلمچه ابراهيم حسين انصافي بسيجي شهيد
تهران، بهشت زهرا، قطعه 53، رديف 15، شماره 17 ت 26/11/1365 شلمچه حسن حميد پور جبار پاسدار شهيد
روستاي سوهان، مزار شهداء ت 27/2/1367 شيخ محمد حبيب اله فرج اله صالحي بسیجی شهيد
روستاي سوهان، مزار شهداء ت 18/12/1378 اهواز عباسقلي سعيد خدادادي سرباز شهيد


صفحه اصلي

تمامي عكس ها و متون اين سايت، مشمول قوانين و رعايت حقوق معنوي مي باشد. هر گونه استفاده مجدد، فقط با اعلام منبع و آدرس سايت، مجاز مي باشد
All rights is reserved