درياچه و سد طالقاندرياچه و سد طالقان در حال حاضر اصلي ترين منطقه توريستي و گردش گردي دره طالقان مي باشد. به خصوص در پايان هفته و روزهاي تعطيلي جمع زيادي از مردم شهرهاي اطراف به اين محل مي آيند و البته مشکلات زيادي نيز بوجود مي آيدنمائي از درياچه سد طالقان از سمت شمال


مطالعات اوليه سد، در سال 1354 جهت احداث سد مخزني طالقان در منطقه سنگ بن (جنوب روستاي سوهان) با تاسيس آب بند اوليه (نزد اهالي معروف به سد) پايان يافت. سرانجام بعد از 27 سال تاخير، با استفاده از تسهيلات فايناس شركت هاي چيني، سد مخزني طالقان با هسته رسي و ظرفيتي در حدود 420 ميليون متر مكعب، در سال 1386 به بهره برداري رسيد


ديواره ساختمان و تاسيسات سد از منطقه کله چال روستاي سوهان


درياچه و حريم سد طالقان از غرب به روستاهاي روشنبدر و شهراسر، از شمال به روستاهاي سوهان، آرموت، اردكان و ميراش و از شرق با روستاي گلينك و از جنوب به دهستان زيدشت و اراضي روستاي هاي باريكان، فشندك، ميناوند، كماكان و سنگ بن، محصور شده است.عكس ماهوره اي از درياچه سد طالقان - سايت گوگل - مقايس تقريبي يك / صد هزارم


به دليل ساختار مناسب اطراف درياچه سد، در روزهاي تعطيل و پايان هفته، صدها وسيله نقليه و مسافران زيادي از شهرهاي اطراف، به اين منطقه زيبا در مسافرت هستند، كه در عين حال، مشكلات زيادي براي اهالي، به خصوص مناطق زيدشت و گلينك و بقيه سواحل شمالي درياچه، به وجود آمده است


منظره ديواره سد مخزني طالقان - سرريز آب درياچه سد- از منطقه سوهان چال
جمع شدن آشغال در كناره ديواره سد طالقاندر كنار درياچه سد طالقان


دو نما از درياچه

در ادامه چند عکس زيبا از درياچه سد طالقان تقديم مي شود


در جنوب روستاي آرموت - در دور دست قله كلِ سنگ ديده ميشودعكس هاي جالبي از اواخر زمستان كه با برف شدن برفها و عدم ورزش باد در سطح درياچه، با انعكاس تصاوير در آب، منظره هاي هندسي ايجاد شده است

صفحه اصلي

تمامي عكس ها و متون اين سايت، مشمول قوانين و رعايت حقوق معنوي مي باشد. هر گونه استفاده مجدد، فقط با اعلام منبع و آدرس سايت، مجاز مي باشد
All rights is reserved