منطقه كوهستاني رژده و كامكان
روستاي سوهان طالقان

منطقه كوهستاني و زيباي رژده و كامكان در فاصله تقريبي 7 كيلومتري از شمال روستاي سوهان طالقان قرار دارد و براي افراد متوسط حدود دو ساعت پياده روي در كوهستان مورد نياز است براي رفتن به اين منطقه از طريق راه مال روي قديمي در شمال روستا استفاده مي شود. ابتدا از تپه روباپشته بالا رفته و سپس حركت به سمت شمال و منطقه صخره اي كوكلكان بور و النهايه رفتن به منطقه دانه خاني و سپس پائين آمدن از دره گوشاني و طي مسير از جنوب به شمال دره جير خشكه چال و سپس رفتن به منطقه جر خشكه چال و النهايه حركت به سمت بالا و چپ منطقه جر خشكه چال به ابتداي كوه رژده مي رسيم

بعد از بالا رفتن از كوه رژده خط الرس اين كوه از سمت راست به كوه كلِ سنگ و از سمت چپ به كوه كامكان مي رود. در ارديبهشت 1389 به اتفاق آقاي مومن علي صالحي و آقاي رمضان خداداي و پسرم علي زينعلي، به اين منطقه زيبا رفتيم كه چند عكس از آن تقديم مي گردد

منطقه دانه خاني در روستاي سوهان
در پائين شكل هفت مانند و بالاي سر علي - گردنه گوشاني


در بالاي گردنه گوشاني - در پائين دره هاي جير و جر خشكه چالدر بالاي جر خشكه چال و پائين رژده در حال خوردن صبحانه
از سمت راست آقاي مومن علي صالحي - آقاي علي زينعلي - آقاي رمضان خداداري


در حال بالا رفتن از كوه رژده و حركت در دامنه كوه كامكاندر بالاي كوه رژده


سمت راست، منظره اي زيبا كه ابرها از سمت كوه هاي كش به سمت رژده در حال بالا آمدن هستند. سمت چپ قله كلِ سنگخط الراس كوه رژده به سمت كوه كامكان در پشت سر ارتفاعات البرز مركزي و قله شاه البرز طالقان در ابرسمت راست حسين و علي زينعلي و سمت چپ با اقاي مومن علي صالحي


در بالاي كوه كامكان، ابرها در حال عبور


منطقه جر خشكه چال

صفحه اصلي تمامي عكس ها و متون اين سايت، مشمول قوانين و رعايت حقوق معنوي مي باشد. هر گونه استفاده مجدد، فقط با اعلام منبع و آدرس سايت، مجاز مي باشد
All rights is reserved 2004