یال و قله کوه رُژدِه
روستاي سوهان طالقان


یال اصلی و قله کوه رژده
رُژدِه کوهی است در شمالِ کلِّ سنگ
می کند خود نمایی در وَرایِ کلِّ سنگ

در جرا مالِخانی مِینیُ این جیرا دانِخانی
چون نگینی است در کنارِ کلِّ سنگ
منطقه كوهستاني و زيباي یال و قله کوه رژده در فاصله تقريبي 6 كيلومتري از شمال روستاي سوهان طالقان قرار دارد و بطور متوسط، برای رسیدن به ابتدای دره رژده، به حدود دو ساعت پياده روي در كوهستان، مورد نیاز میباشد

در سال 1389 گزارش کوتاهی در باره دره رژده و یال شرقی آن، تقدیم شد ه است. منطقه کوهستانی رژده - 1389 در مرداد سال 1399، یکبار دیگر، امکان پیمایش کامل یال رژده و صعود به قله آن فراهم گردید، که در این صفحه گزارش کوتاهی از آن، تقدیم میگردد.


دامنه جنوبی کوه رژده، از خشکه چالدره رژده در شمال شرقی خشکه چال
یال بزرگ (حدود 2 کیلومتر) و قله کوه رُژدِه (ارتفاع حدود 3100 متر از سطح دریا)، در فاصله تقریبی 6 کیلومتری در شمال روستای سوهان قرار دارد

براي رفتن به منطقه رژده، از طريق راه مال روي قديمي در شمال روستا استفاده مي شود. ابتدا از تپه روباپشته بالا رفته و طی مسیر راه مالرو (پاکوب) به سمت شمال و منطقه صخره اي دُل دُلی بام چاله و سپس چم های منطقه كوكلكانی بور، با پائین آمدن از گردنه دانِ خانی، به محل دره و نهر و چشمه دانِ خانی می رسیم

در شمال و ادامه راه مالرو، گردنه گوشانی قرار دارد که با پائين آمدن از آن، و طي مسير از جنوب به شمال منطقه جير خشكه چال و سپس رفتن به منطقه جر خشكه چال و النهايه حركت به سمت شمال آن، دامنه های جنوب یال رژده، از نزدیک دیده میشوددر فصل بهار، در تمامی دره های منطقه، چشمه ها و آب فراوان وجود دارد. لکن در فصل تابستان و پائیز، آب اکثر چشمه ها خشک می شود، لذا برداشتن آب از منطقه دانه خانی، بسیار مهم است

سمت شرقی یال رژده، از کوه کلِّ نو، در شمال کوهستان کلِّسنگ شروع میشود. در وسط آن قله رژده قرار دارد و به سمت غرب جغرافیایی و در گردنه اَلِنگری، نزدیک نگارچشمه، به پایان می رسد.

دامنه های شمالی کوهستان رژده، به سمت دره بزرگ ماله خانی (مالِخانی)، اراضی روستای دنبلید، بسیار صعب العبور و ریزشی می باشد


از فراز دره رژدهاز بالای یال رژده به سمت دامنه شرقی قله کوه رژده
از روی یال رژده، دامنه های جنوبی یال البرز مرکزی طالقان، قله های شاه البرز، سال برف، سیاه کوه، سفید آب و خاس، به خوبی دیده میشود

کوه کل نو و کلسنگ در شرق و جنوب یال رژده قرار دارد و دامنه های جنوبی به سمت خشکه چال و دامنه های غربی به سمت جرکامکان و الهوچال، در اراضی ملی روستای سوهان کشیده شده است

اغلب دامنه های کوهستانی فوق، به صورت قطعات و بلوک های بزرگ سنگی و ریزشی و صعب العبور می باشدبهترین زمان کوه پیمایی، به یال و قله کوه رژده، در اواخر بهار، در حدود 6 ساعت کوه پیمایی، با رده متوسط به سنگین، میباشد

مسیر دسترسی از سوهان تا خشکه چال شمالی، راه مالروی مناسب است. بقیه مسیر تا روی یال و تا قله و سپس برگشت به سمت گردنه النگری، راه خاص مالرو، ندارد

برای رفتن مستقیم به قله کوه رژده، می توان از شمال خشکه چال با حرکت بر روی دامنه های جنوبی یال بزرگ سنگی (که سمت غربی آن به صورت ریزش سنگ ها و صعب العبور است)، با سختی زیاد، اقدام نمود.


جبهه شمالی کلسنگ از قله رژدهبلوک های سرقله رژده
لکن جهت مشاهده بهتر طبیعت کوهستانی منطقه، بهتر است، ابتدا از طریق دره رژده، در شمال شرقی خشکه چال، به سمت بالا حرکت شود تا به روی یال رژده برسیم.

در این این هنگام، شرق یال به سمت کوه کل نو و مسیر روی یال به سمت دامنه های شرقی قله کوه رژده می باشد.

مسیر یال رژده از شرق به غرب، و صعود برای رسیدن به قله کوه رژده، بسیار زیبا است به خصوص در نزدیکی قله، به صورت هموار است که در وسط آن بلوک های بزرگ سنگی سرقله کوه رژده قرار دارد.در طول مسیر، دره مال خانی در شمال و منطقه خشکه چال در جنوب یال، مشاهده میشودبرای برگشت، می توان از مسیر یال اصلی جنوبی به خشکه چال ،برگشت نمود و لکن بهتر است، با ادامه مسیر یال ازنوک قله به سمت غرب، باکاهش ارتفاع، به سمت گردنه النگری رفت.

در گردنه النگری، ادامه راه مالرو از جر خشکه چال به سمت نگار چشمه ملاحظه میشود که بعد از مدت کوتاهی، منطقه نگار چشمه در دره مال خانی، جایگاه مناسبی برای استراحت و صرف غذا، می باشد.

بعلاوه مسیر راه مالرو از نگار چشمه به سمت خشکه چال و گوشانی و دانه خانی و سوهان، راه پاکوب، مناسبی می باشد.


قله شاه البرز، خاس و رشته کوه البرز مرکزی طالقان از فراز قله رژدهیال رژده به سمت گردنه النگری و نگارچشمه
رُژدِه کوهی است در شمالِ کلِّ سنگ
می کند خود نمایی در وَرایِ کلِّ سنگ

در جرا مالِخانی مِینیُ این جیرا دانِخانی
چون نگینی است در کنارِ کلِّ سنگ
صفحه اصلي

تمامي عكس ها و متون اين سايت، مشمول قوانين و رعايت حقوق معنوي مي باشد.
هر گونه استفاده مجدد، فقط با اعلام منبع و آدرس سايت، مجاز مي باشد
All rights is reserved 2004