عکس های قدیمی طالقان

گزارش و عکس های آقای پیر اِستَل دِر، زمین شناس سوئیسی
سال های 1965-1966 میلادی


خرمن کوبی قدیمی، روستای جزینان، در شمال شهرک، مرکز طالقان - 1965 میلادی


نزدیک روستای جوستان از سمت غرب
جولای 1965 میلادی. جاده در حال احداث

در ادامه، بر اساس متن قبلی گزارش آقای استدلر و استفاده از اغلب تصاویر مربوط به طالقان و الموت، این صفحه با اندک اصلاحات، ارائه میگردد. گفتنی است که ایشان، مطالب قبلی خود را، ویرایش نموده و به صورت جدیدی، ارائه کرده است
حسین زینعلی

مدتی است که، آقای پیر اِستَل دِر، زمین شناس سوئیسی، عکس های قدیمی از طالقان را (مربوط به سال های 1965 و 1966 میلادی) در اینترنت به نمایش عمومی گذاشته است
Pierre Stalder Internet Site Adventure pictures

برای ارائه منابع فوق در سایت سوهان، طی مکاتبات انجام شده، رضایت ترجمه مطالب و استفاده مجدد از عکس های نامبرده، اخذ شده است. متن قسمتی از پاسخ ایشان بشرح زیر می باشد

Dear Mr Zeinali,
I thank you for your message. It is rewarding to see that my contribution to Taleghan-Alamut has been appreciated by many young people of the area. The aim of my pictures has been therefore reached...
Pierre Stalder
1965
D. No problem in using my data and pictures as long as you refer to the source (web-site, author) as required by good manners.

I would, of course, very much appreciate if you let me have the results of your work, as I still have warm feelings about Taleghan, its people and its wonderful landscapes. ...

Best regards and success in your endeavours.

Pierre Stalder
2016


طالقان – الموت، البرز مرکزی ایران، 1965 و 1966

پیر اِستل دِر
جهانگرد، زمین شناس و کارشناس نفتی

تصاویر نشان داده شده در این صفحه، مربوط به سال های 1965 و1966 میلادی می باشد. از آن زمان، تعداد زیادی جاده و راه، ساخته شده است که مسیر دسترسی به مکان های دور را، بهتر از قبل فراهم نماید

در آن زمان، جاده قابل رانندگی، تا روستای جوستان ادامه داشت و سایر مناطق، به صورت پیاده، و استفاده از قاطر و مال بانان (صاحبان یا هدایت کنندگان حیوانات) برای حمل و نقل بار (چادر، غذا، کالاها) استفاده می کردند

به هر حال، تعداد زیادی از خانه ها، احتمالا به استثنای اکثر روستاهای دور افتاده، به صورت چشمگیری در حال توسعه و رشد هستند و به خصوص در طول فصل زمستان، سرما و برف، (آنها) به طور فزاینده ای اصلاح و بهتر می شوند. تمامی این تغییرات ممکن است روحیه اهالی مقیم را تحت فشار قرار دهد، هم چنانکه متاسفانه در کشور من (سوئیس) اینگونه بود

هر چند، من صادقانه امیدوارم اینگونه نباشد، چراکه هنوز صمیمیت در خوش آمد گوئی از ناحیه مردم این مناطق را به خاطر می آورم. گواه این امر، لبخندهای همیشگی آنها در تصاویر است

بنابر این، خاطرات من از زمان سپری شده در طالقان و الموت، تمایل شدید به شناسائی بهتر تمام مردمی است که در طول اقامتم در سال های 1965 و 1966 میلادی آنها را ملاقات کردم. من تلاشم را برای تقدیم یک بخش از گذشته آنها، به ایشان اهداء می کنم

بعنوان یک اصل، فقط تصاویری که دارای ارزش تاریخی یا دوباره دیدن مناطق ناشناخته یا نامعلوم را داشته باشد، در این گالری مشاهده خواهد شد

پیر اِستَل دِر، سوئیس
Pierre Stalder, Switzerland


دوست من در جوستان


یک نگاه سریع و اجمالی به ویژگیهای زمین شناختی منطقه
منطقه به صورت عمده، در دوره سوم زمین شناسی و از صخره های آتشفشانی مثل سنگ های بازلت، سنگهای الماسی، توف و نظایر آن، ساخته شده است. آنها به صورت پیچ خورده ویا مثل بازیگران سریالی، از جریان های آتشفشانی و محصولات آن مثل سنگ تاف و کلوخ های آتشفشانی، بافشار به سمت یکدیگر رانده شده اند. این قسمتها معمولا به دلیل ناودیس ها و بقایای نیم سوخته ناشی از بسترهای قرمز قاره ای، جدا از هم هستند

تصاویر بخش های زمین شناختی، آرایش هندسی کم عمق از سنگ ها را توضیح و نشان می دهد. در طول ناحیه گمورا - لشکرک - آلانه سر، منطقه گسل مهم کندوان ادامه دارد که در تماس با سنگ های خیلی قدیمی از دوره های قبل از کامبرین تا ژوراسیک با سنگ های آتشفشانی جوانتر قرار گرفته است. سنگ های آتشفشانی خیلی جدید از بالا و در طول تمام قسمت های صخره های قدیمی تر گسترده شده است. این سنگ های آتشفشانی بطور شیمیائی به اثرات ناشی از کوه دماوند مربوط استبرای مطالعه بیشتر، مراجعه شود به، گزارش مفصل زمین شناسی الموت - طالقان، استالدر، چاپ 1971
Stalder, P. (1971) Magmatismes Tertiaire et subrécent entre Taleghan et Alamout, Elbourz Central (Iran). In: Bull. Suisse de Minéralogie et Pétrographie, Vol. 51/1, pp.1-138کوه قضبان (خسبان) با ارتفاع 3293 متر، از فراز ساحل جنوبی رودخانه طالقان
در جلو تصویر منطقه رسوبی (رودخانه) و مسیر جاده دسترسی به روستای جوستان تا دامنه های دورتر

شخم زدن (با گاوآهن قدیمی) در مزارع نزدیک شهرک، 1965 میلادی

بدست آوردن نمک از خاک شوئی، نزدیک شهرک

خرمن کوبی (قدیمی و دستی) - روستای جزینان در شمال شهرک

پل (چوبی) بر روی رود طالقان، شهرک 1966 میلادیروستای جوستان، محل کمپ اصلی - 1965 و 1966 میلادی

روستای جوستان، رود طالقان و یک تصویر تماشائی از تراس منطقه. جاده دسترسی در طول تراس مشاهده میشود
عمق تصویر به سمت غرب جغرافیایی است. مثلث قرمز نشان داده شده، محل اقامت در کمپ اصلی است

روز عید در جوستان، 1965 میلادیخیابان اصلی جوستان و مغازه های اطراف

بزرگان روستای جوستان

کودکان روستای زیدشت

ورودی شرقی جوستان. مسیر رفتن به (روستاهای) پراچان، دهدار و گته ده

خرمن کوبی در روستای جوستان - تصویر رنگی مربوط به ورودی دره رودبار علیزاروستای جوستان به سمت - لَمباران - دهدارتصویر بالا - چوپان و بره اش
رود طالقان، روستای جوستان ، تچائی خان لمباران


تصویر سمت چپ، جابجائی علوفه (واش بار) یک فرد روستائیپل بر رود طالقان، بین روستای جوستان و تچائی خان لمباران

عبور گله بزها و میش ها از رود طالقان
بین تچائی خان لمباران و دهدار، سمت جنوب رود طالقان

منظره غربی دره رود طالقان از بالای جوستان
پائین سمت راست تصویر، تجائی خان لمباران و مزارع ساده گندم

دره رود طالقان، منظره غربی. تصویر گرفته شده از جنوب دهدار از دامنه جنوبی دره

منظره به سمت شمال، شمال گته ده و دهدار

کوچه اصلی در روستای دهدار

گلیم بافی در دهدار

بارگیری قاطر در دهدار

دو منظره به سمت شمال جغرافیایی از بالای جنوب روستای دهدار، در دامنه جنوبی رود طالقانروستای جوستان - مهران - دیزان - ناریان - کردانچال

نمازخانه و قبرستان روستای مهران، در مسیر راه روستای دیزان

روستاهای خیکان و پراچان، از سمت شمال شرقی جغرافیایی، 1966 میلادی

خرمن کوبی دستی در روستای دیزان

گله گوسفند بین دیزان و ناریان

روستای ناریان، 1965 میلادی

دره بزرگ ناریان به کردانچال، به سمت شمال جغرافیاییروستای جوستان - لراوان - شیرباش - دره سه هزار و آب گرم

آماده کردن چای در تچائی خان لراوان رودبار علیزا

مشاهده چوپانان کوهستانی در پائین قله کوه گرگ سو، 3783 متر ارتفاع

بالای دره رودبار علیزا، پائین گردنه شیربش، به سمت شمال جغرافیایی

دره سه هزار بالا، از بالای گردنه شیربش، دامنه شمالی یوشجار، به سمت شمال جغرافیایی، چشمه و نهر آب گرم

غرب جنوب غربی کوه گرگ سو (3783 متر) تصاویر تماشائی از فعالیت سنگ های آتشفشانیروستای جوستان - خیکان - پراچان - پیازچال

سقف حمام قدیمی در روستای خیکان

تصاویری از روستای پراچان در سال 1966 میلادیاز فراز منطقه شیر جیریا به سمت شمال غرب ارتفاعات سیالیس و ماسه چال، به همراه عکس آقای پیر استالدر در سال 1966 میلادی

رمضان دره به سمت پیازچال. منظره غربی دامنه های گمورا و لشکرک. در پشت تصویر قله علم کوه

نمائی از پیازچال به شاه چشمه به سمت گردنه هزار چم، سمت شمال شرقی جغرافیایی

رمه های چوپانان چادر نیشن در پیازچال

خانواده یک چوپان چادر نشین در پیازچال

منظره شاه چشمه به سمت چهارسی، به طرف جنوب. پرتگاه در جلو تصویر یک آستانه مونزونایت است

جبهه شمالی کوه لشکرک از نوک تاج کوه گمورا، 4401 متر ارتفاع

علم کوه، 4840 متر ارتفاع، از فراز گردنه هزارچال، بین لشکرک و گمورا، جولای 1996 میلادی

منطقه یخی با سنگ های منجمد شده در شمال دامنه بام بارگاه ، 4046 متر ارتفاع در غرب دامنه دره سه هزار بالامنظره به سمت جنوب (روستای دیزان طالقان) از فراز دامنه شمالی کوه بام بارگاهروستای جوستان - ماریان - امام زاده کرکبود

روستای جزینان به سمت امام زاده کرکبود

کوه پیمائی به سمت امام زاده کرکبود

برپائی چادر اقامت در امام زاده کرکبود، 3105 متر ارتفاع - خوردن چائی و نون و ماست درکنار چوپانان کوچ رو

برگشت از امام زاده کرکبود به سمت ماریانروستای جوستان - گردنه تنورخان - کوه سات - کوه البرز - دره بالا الموت

مسیر کوهستانی به سمت گردنه تنورخان

اقامتگاه تابستانی چوپانان کوچ رو در بالای گردنه تنور خان به سمت دره الموت

غرب شمال غربی کوه البرز (شاه البرز) از کوه سات. مسیر روستای دینا رود الموت از میان سنگ های آتشفشانی تاف

غرب شمال غربی کوه البرز (4137 متر ارتفاع) از کوه سات. پرتگاه در شمال تصویر در آستانه مونزونایت

دامنه شمالی کوه البرز با یخچال ها و پرتگاه ها

محل کمپ در روستای دینارود، دره بالا الموت

به سمت شرق شمال شرقی جغرافیائی، سمت راست دامنه های دره بالا الموتقلعه حسن صباح، شتر خان، الموت 1965 میلادی

گذشتن از رودخانه الموت

روستای شتر خان الموت، پائین قلعه عقاب، حسن صباح

تصویر دیواره های صعب العبور قلعه حسن صباح

مناظر اطراف قلعه از بالای آن

نمای عمومی دره الموت از بالای قلعه حسن صباح

صفحه اصلي
تمامي عكس ها و متون اين سايت، مشمول قوانين و رعايت حقوق معنوي مي باشد. هر گونه استفاده مجدد، فقط با اعلام منبع و آدرس سايت، مجاز مي باشد
All rights is reserved