روستاي سوهان - شهرستان طالقان

گذري بر پائيز زمستاني منطقه - آبان 1390رشته کوه البرز مرکزي و دره طالقان، از گردنه ابراهيم آباد

در تاريخ 19 و 20 ابان 1390، به دليل بارش هاي برف پائيزي و به تعبيري در پائيز زمستاني، با سفري به روستاي سوهان طالقان و کوه هاي اطراف آن، بخش اندکي از زيبائي هاي خدادادي اين منطقه، تقديم مي گردد


کوه هاي برفي جاده قبل از گردنه ابراهيم آباد

به علت برف اخير، تمامي کوه هاي منطقه و روستاهاي مسير، سفيد پوش شده است. با توجه به برف روبي و آفتاب بعدي، جاده آسفالت، براي رانندگي کاملا مناسب است


نمائي از کوهاي برفي به سمت بالا طالقان


جاده طالقان و پيچ هاي آن

آب رودخانه طالقان يا شاهرود، بعد از هر بار بارندگي، از حالت زلال خارج شده و به صورت گل آلود مي باشد


تصويري از رودخانه طالقان بر فراز پل تازه تاسيس، در جنوب روستاي گلينک

با گذشتن از روستاي گلينک به سمت پائين طالقان مي رويم. هر چند پل جديد، قبل از بارندگي پائيزه، تکميل و مورد استفاده قرار گرفته است و لکن قسمتهائي از جاده مذکور، به دليل رانش زمين و ترک خوردن، عمليات تعمير و تکميل آسفالت، با کندي زيادي همراه شده است و در فصل بارندگي، مشکل ساز است


نمائي از ابتداي درياچه سد طالقان

در مسير جاده پائين طالقان و حدود 18 کيلومتر بعد از پل گلينک و با گذشتن از روستاهاي آردکان و آرموت و حرکت به سمت تاج سد طالقان، جاده اختصاصي روستاي سوهان، در شمال جاده آسفالته پائين طالقان قرار داردجاده اختصاصي روستاي سوهان - منطقه کله چال

با گذشتن از مناطق کله چال و بور دشت و به سمت گمباکول، وارد روستاي سوهان مي شويم. به دليل آفتاب گير بودن روستاو شيب زياد تپه هاي اطراف که در اين موقع از سال، داراي زاويه مناسب تابش با نور خورشيد مي باشد و نيز ارتفاع حدود 2100 متر از سطح دريا و البته نوع خاک شني و سنگي آن، برف برخي مناطق بالاي روستا، آب شده است و لکن مناطق جنوبي و غير آفتاب گير (نسام) داراي برف زيادي است


روستاي سوهان

قنديل بستن روي شيرواني منازل داخل روستا - سمت چپ منطقه بن دشت در جنوب


نمائي از بالاي روستاي سوهان


با توجه به موقعيت مناسب جغرافيائي روستاي سوهان، از اغلب مناطق آن، ساختمان سد و درياچه پشت سد طالقان و نيز کوهاي جنوبي طالقان، به خوبي مشاهده ميشودبالا، تصويري از دره و کوه هاي جنوبي طالقان - پائين، ساختمان و تاج سد طالقان، آب درياچه قابل تشخيص استنمائي دور از دره و کوهستان هاي مشرف بر روستاهاي تکيه ناوه و نساء

در اين فصل از سال، چنانچه آمادگي، پياده روي در مناطق برف گير کوهستان، وجود داشته باشد، به دليل شدت گرفتن ارتفاع بيشتر از 2500 متر از سطح دريا در مناطق کوهستاني بالاي روستا، نماي کوه ها و مناظر اطراف، فوق العاده زيبا و جذاب است. بديهي است رعايت نکايت احتياطي جهت پياده روي در کوهستان و به خصوص در زمستان، مورد نياز است. در ادامه تصاويري از برخي مناطق جير کوه سوهان، مثل روبا پشته، دراز چاک، کوکلکاني بور و دانه خاني، تقديم مي شود


تصاويري از بالاي تپه ربا پشته به سمت اطراف
گفتني است، پياده روي بلافاصله بعد از بارش در روي برفها، بسيار لذت بخش است و لکن در خصوص بارش هاي قبلي، به دليل آب شدن سطح بالائي برف، در آفتاب روز و سپس يخ بستن آن در سرماي شب، در ابتداي صبح زود و قبل از تابش آفتاب، يخ روي برفها، اغلب محکم و به خوبي قابل استفاده است. البته اگر سرما زياد باشد و آب شدن و انجماد سطح روي برف، چندين بار انجام شده باشد، حالت سرسره و ليز بسيار خطرناکي در ارتفاعات شکل مي گيرد. لکن در مسيرها و مناطقي که داراي تابش بيشتر آفتاب به صورت مستقيم باشد، يخ روي برف، سست و شل آب شده و به خصوص بلافاصله بعد از بارش برف، اغلب پاها، به داخل برف فرو رفته و در سربالائي، حرکت بسيار نفس گير خواهد شد. داشتن يخ شکن براي مناطق مرتفع تر، يکي از ضروريات کوه نوردي در زمستان است


از فراز تپه مشرف به دراز چاک به سمت درياپه سد طالقان


جهت رفتن به جير کوه، يا کوه هاي پائيني سوهان، از منطقه اوبار در شمال روستا، يک راه مالروي قديمي استفاده ميشود. گفتني است در فصل زمستان و برف گير، مسير فوق به خصوص در ارتفاعات بالا، بسيار برف گير و خطرناک است. در بالاي اوبار، تپه روبا پشته قرار دارد که داراي شيب بسيار تندي است. سپس مسير مقداري هموار و دشت مناسبي در پيش رو است. آنگاه با بالا رفتن از تپه اي موسوم به دراز چاک به سمت منطقه سنگي کوکلکان مي رسيم. با گذشتن از چندين پيچ يا چم، به ابتداي دره دانه خاني مي رود. در اينجا به سمت شمال، قله جنوبي کله سنگ در مقابل، دره گوشاني در کنار آن و در سمت راست، قله ميل قرار دارد. در طول مسير دو دره، ميان راه در سمت راست و دره زولکان در سمت چپ قرار دارد


دو تخته سنگي در بالاي تپه کوکلکان و تصاوير اطراف آن

قابل ذکر است که در زمان بارش هاي سنگين، مسير راه مالرو، پوشيده از برف شده و قابل تشخيص دقيق نيست و بايد در مسير کلي حرکت شود. به هر تقدير با بالا رفتن از تپه دانه خاني، کوه کله سنگ و دره دانه خاني، به طور کامل، مشاهده ميشود. بعلاوه به دليل ارتفاع مناسب و رويت تمامي کوه هاي پائين طالقان، تاج و درياچه سد و روستاهاي اطراف، چشم انداز اين مسير، بسيار زيبا و تماشائي است که در ادامه تصاويري از آن تقديم مي شود


قله کله سنگ جنوبي، سمت راست کوه مرسنگدوش و سمت چپ، گردنه گوشاني و قله کوه ميل


نمائي نزديک از گردنه گوشاني، در پشت سر، قله کوه جر کامکان


سمت راست، قله کله سنگ جنوبي و سمت چپ قله کوه ميل در مقابل آن


منظره برفي بالاي تپه دانه خاني، و در دوردست کوه هاي پائين طالقان


سمت راست، تصوير دامنه کوه ميل و به سمت زولکان و در پشت سر آن، کوه هاي کش و لهران - سمت چپ دره ميان راه و کوه مرسنگدوش


تصاوير سد و درياچه طالقان و کوه هاي اطراف، از فراز دانه خانيو در پايان نمائي ديگر از روستاي سوهان از بالاي تپه ربا پشته

صفحه اصلي سايت

تمامي عكس ها و متون اين سايت، مشمول قوانين و رعايت حقوق معنوي مي باشد. هر گونه استفاده مجدد، فقط با اعلام منبع و آدرس سايت، مجاز مي باشد
All rights is reserved