خط الراس قله ناز -وارکش


دامنه های جنوبی قله ناز، سمت راست و خط الراس به سمت قله وارکش، سمت چپ - اراضی روستاهای دُروان و سنج، جاده برغان

گزارش صعود یک روزه به قله ناز
خط الراس قله اشکدر به وارکش و ناز

مورخ27 مرداد 1401 ساعت 5 صبح، حرکت خود را از روستای سنج کرج، برای صعود یک روزه شروع کردیم

برای رفتن به این روستا، از جاده و پل کردان اتوبان کرج قزوین، جاده برغان، به سمت روستای سرهه و از دو راهی، جاده کوهستانی روستای سنج، حدود 22 کیلومتر طی شد

خانه های روستایی، در اطراف جوی آب بزرگی قرارداد که مسیر کوهنوردی بر خلاف جریان آب به سمت بالا، شروع میگردد

مسیر پاکوب در سمت چپ و غرب رودخانه ادامه می یابد و در چند نقطه، بسته به شدت جریان آب، نیاز به عبور از عرض نهر جاری می باشد

سازه های آب خیز داری و آبشارهای کوچک زیادی در مسیر وجود دارد
آبشارهای جیرین اُوزار (سمت راست) و بالایین اوزار (سمت چپ) در شمال روستای سنجبعد از حدود یک ساعت و ربع، به آبشار بزرگی می رسیم که جیرین اوراز (آب ریز پائینی)، نام دارد

حدود نیم ساعت بعد، آبشار بالایین اوراز (آب ریز بالایی) دیده میشود. آبشار دیگری به اسم آبشار ولرده نیز در مسیر وجود داد

بعد از حدود دو ونیم ساعت پیاده روی و با تمام شدن آبشارها، حدود 5 کیلومتری مسیر، منطقه سرسبز دشت ناز، مشاهده میشود

در این منطقه، فاصله بین کوه های اطراف دره، بیشتر شده و محوطه بزرگی با طول حدود یک و نیم کیلومتر، با سرسبزی زیاد و درختان بید بلند، ایجاد شده است که محل نگهداری گوسفند و نیز کشت علوفه اهالی روستای سنج می باشد

اهالی محلی، اسم این مکان را، «توکوه» و با لهجه محلی «توکین» می نامند
نمایی به سمت جنوب دشت ناز، در شمال روستای سنج


کوهستان شمال دشت نازدر ابتدای دشت ناز، نهر جاری شده از ارتفاعات و چشمه قلقلک در بالاترین نقطه دره مذکور، به دلیل بافت منطقه، ته نشین شده و در انتهای دشت ناز، دوباره، جاری می گردد

باتمام شدن منطقه دشت ناز (توکین) دره کوهستانی باریک شده و راه پاکوب در دره و درکنار نهر جاری شده، به سمت شمال و بالا، امتداد دارد

در حدود 20 دقیقه بعد (حدود ساعت 8)، به ابتدای مکانی برای نگهدای گوسفندان، به اسم «کُلوَره» می رسیم
منطقه سی چم، دامنه های غربی کوه اشکدر به سمت دامنه های جنوبی قله وارکش، فراخ نوادامه ره مالرو، به سمت شمال دره و مکان نگهداری دیگری برای گوسفندان منطقه و در ادامه آن، به چشمه قللک، در دامنه های جنوبی کوه «وارکش» یا «فراخ نو» میرسد. ادامه مسیر، با شیب زیاد، برای رفتن به قله، قابل استفاده است

از محل کلوره، راه پاکوب به سمت چپ قرار دارد که با چندین پیچ، در بالای یال سمت چپ منطقه، برای رفتن به قله اسپیدی بند، قابل استفاده است و از آنجا خط الراس به سمت قله وارکش، که مسیر دورتری می باشد

هم چنین برای رفتن به قله اشکدر، در سمت راست این منطقه، موسوم به «سیچم» به سمت بالا، استفاده میگردد. چم به معنی پیچ می باشد و سی چم به معنی راه با پیچ و خم زیاد می باشد
در میانه خط الراس قله اشکدر به وارکش، به سمت دامنه شمالی قله اشکدریال بزرگ اشکدر، از دره کلوره به سمت قله، دارای دیواره های سنگی است و ما از یال کناری آن، استفاده کردیم که دارای جاپای عبور کوهنوردان و مسیر گله های گوسفند، بود

بعد از طی شیب تند یال کناری، سرانجام در حدود ساعت نه و نیم به قله اشکدر، ارتفاع حدود 3350 متر، رسیدیم و در قله، اقدام به صرف صبحانه مختصر شد

سپس از مسیر خط الراس قله اشکدر، به سمت قله وارکش یا فراخ نو، حرکت کردیم و در حدود ساعت 12 به روی قله وارکش، با ارتفاع 3750 متر، رسیدیمدامنه های جنوبی قله وارکش یا فراخ نوخط الراس قله فراخ نو (وارکش) به سمت قله های ناز و کهار، مرز کوه های طالقان جنوبی میباشد که در شمال این منطقه، روستاهای خجیره و گته ده طالقان قرار دارد

از بالای این قله، ارتفاعات علم کوه و سات و شاه البرز طالقان و دره شمالی طالقان، به خوبی دیده می شود

بعد از کمی استراحت و بازیابی قوا، حدود ساعت دوازده وربع، از قله فراخ نو (وارکش) به سمت شرق، مسیر خط الراس به سمت قله ناز، حرکت شد و سرانجام در حدود ساعت چهارده و چهل و پنج، به قله ناز صعود شد
دامنه های غربی قله ناز، از خط الراس قله وارکشاز بالای ارتفاعات قله ناز، در سمت شرق، قله کوه میشینه نو، یا ناز کوچک و یال به سمت روستای کلوان جاده چالوس، به خوبی دیده میشود

هم چنین، خط الراس قله ناز به سمت میشینه نو و به سمت کهار کوچک و کهار بزرگ، قابل توجه می باشد

یال جنوبی قله ناز، به سمت روستای دُروان برغان و یال شمالی آن به سمت روستای گته ده طالقان، امتداد دارد


از فراز قله ناز به سمت دره طالقان، علم کوه در دور دستبرای فرود از مسیر پاکوب قله ناز به سمت چشمه قلقلک، پائین قله وارکش، استفاده شد که در حدود ساعت 18 به آنجا رسیدیم

منطقه دارای چندین چشمه بود که از داخل سنگها، آب به صورت قُل قُل، بیرون می آمد و با رفع تشنگی سنگین ما، مقداری استراحت شد

برای برگشت از طریق راه پاکوب از منطقه چشمه قلقلک به سمت کلوره و دشت ناز (توکین) و آبشارها، حرکت شد و حدود ساعت 21 به روستای سنج رسیدیم

مسافت طی شده در دستگاه گوشی همراه، در حدود 40 کیلومتر می باشد که برای برنامه یک روزه کوهستانی، سنگین می باشد و بهتر این مسیر، دو روزه طی شود


از فراز قله ناز، به سمت قله میشه نو و در دور دست، قله کهارچشمه قلقلک، در دره جنوبی قله وارکش، فراخ نو

به امید روزهای خوش و مبارک

صفحه اصلي

تمامي عكس ها و متون اين سايت، مشمول قوانين و رعايت حقوق معنوي مي باشد
هر گونه استفاده مجدد، فقط با اعلام منبع و آدرس سايت، مجاز مي باشد
All rights is reserved 2004