خط الراس کوه های طالقان جنوبی، قله هفت ناوه و کروج


خط الراس کوه های طالقان جنوبی، هفت ناوه به سمت شاه کرم

خط الرس کوه های طالقان جنوبی، به طول تقریبی 50 کیلومتر، در موقعیت جغرافیایی شرقی به غربی

جدا کننده دره بزرگ طالقان از بخش های آسارا، کردان، هشتگرد و هیو استان البرز و شهرستان آبیک استان قزوین، قرار دارد


دره شمالی روستای سیرود، شرق ولیان بخش چندار


برخی قله های مشهور این خط الراس، از سمت شرق به غرب، قله کهار (با ارتفاع 4050 متر) قله میشینه نو یا ناز کوچک (4020)، قله ناز (4108) قله ورکش یا فراخ نو (3750)

قله کروج (3550) قله های هفت ناوه (دو سرقله 3500 و 3400) مشهور به سه کنج، پلنگ دره، آوانه

در ادامه به سمت قله شاه کرم (3250) قله اودل و قله گزنه یورد، به طرف گردنه جاده تازه تاسیس هشگرد به طالقان امتداد دارد

سپس قله خوراسان به معنی طلوع خورشید، (ارتفاع 3150 متر) قله زرچکانی (2900)، قله آسمان کوه (2800)، و قلعه ارژنگ ( ۲۸۵۷) و قله زردچال (۳۱۰۰) گردنه ابراهیم آباد جاده قدیم آبیک به طالقان و قله بالیچال و سپس قله نوا کوه (2800) قرار دارد

برای صعود به قله های این این خط الراس، از روستاهای اطراف آن، از دره طالقان یا بخش های آستارا، کردان، ولیان، فشند، هیو و زیاران، استفاده میشود
نمایی از ارتفاعات شمال روستای سیرود، سمت راست، قله های هفت ناوه و سمت چپ، خط الراس به سمت قله شاه کرممورخ 1 تیر ماه 1402 با انتخاب روستای سیرود بخش چندار کرج، صعود به بخش مرکزی کوه های طالقان جنوبی، انجام شد، که گزارش آن تقدیم میگردد

روستای سیرود، ارتفاع 2250 متر، شمالی ترین روستای منطقه ساوجبلاغ، در بخش چندار، از مسیر کردان به شرق روستای ولیان، در فاصله حدود 34 کیلومتری، بعد از روستای سفیداران قرار دارد

جاده دسترسی به آن، در حدود 25 کیلومتر شنی و خاکی و در قسمت پایانی مسیر، بسیار باریک و کیفیت خوبی ندارد

روستای سیرود به دلیل داشتن منابع آبی مناسب، دارای باغات زیاد گردو، گیلاس، آلبالو و محصولات کوهستانی میباشد


خط الراس کوه های طالقان جنوبی، قله های هفت ناوه، در دور دست، قله ناز


با رسیدن به روستای سیرود، حدود ساعت 5 صبح، حرکت ما، از داخل روستا به سمت نهر جاری در دره شمالی و به سمت سرچشمه های آن، آغاز گردید

برنامه پیش بینی شده، حرکت به سمت شمال دره، صعود از یال غربی تا خط الراس کوه های طالقان و سپس حرکت روی آن به سمت شرق تا قله هفت ناوه و کروج و در نهایت برگشت از یال شرقی به سمت روستای سیرود، بود

با شروع حرکت و بعد از حدود 30 دقیقه پیاده روی و شیب مناسب، باغات دو طرف دره، تمام میشود و ادامه راه مالرو، در امتداد رودخانه به سمت شمال، ادامه دارد. چند محل های نگهداری گوسفندان مشاهده میشود

نهر جاری در دره، در حدود 5 کیلومتر، از دامنه های جنوبی قله های هفت ناوه، شروع میگردد


دره طالقان از قله هفت ناوه، روستای اورزان و مرکز طالقان، دریاچه سد طالقان و کوه های البرز مرکزی، قله شاه البرز


برای قرار گرفتن در غرب خط الراس کوه های شمال روستای سیرود، با طی حدود 2 کیلومتر، از سمت غربی دره، از یکی از یال های پایانی دره، شروع به بالارفتن گردید

حدود ساعت 8، به بالای خط الرس کوه های طالقان جنوبی رسیدیم. قله شاه کرم در غرب ما قرار داشت ولی، مقصد ما، رفتن به قله های هفت ناوه در شرق قله شاه کرم بود


خط الراس کوه های طالقان جنوبی، به سمت قله شاه کرم


ادامه حرکت از سمت غرب به شرق جغرافیایی و از روی خط الراس طالقان جنوبی، در سمت چپ ما دره بزرگ طالقان، روستای اورازان، گلیرد و رودخانه طالقان و روستاهای اطراف شهرک مرکز طالقان و نیز دریاچه سد طالقان، به خوبی مشاهده می گردد. هم چنین، اغلب روستاهای شمال طالقان، قابل تشخیص می باشد

در سمت شمالی دره طالقان، دامنه های جنوبی گسترده البرز مرکزی، از علم کوه در شرق تا میش چال، گردون کوه، کلوان، سات، تنورکان، شاه البرز، سال برف، مادیان کول، خاس یا سفید قطور و کوه بزرگ کلسنگ، در غرب آن، قابل مشاهده می باشد


روستای خجیره طالقان، از فراز قله هفت ناوه


در سمت راست ما در این منطقه از خط الراس کوه های طالقان جنوبی، دره بزرگ کوه های شمالی روستای سردسیر، مشاهده میشود

در حدود ساعت 9/30 به نزدیکی قله اول هفت ناوه، می رسیم. که مشهور به قله ایوانه یا آوانه می باشد. در سمت چپ ما، روستای خچیره طالقان، به خوبی مشاهده میشود. برای خوردن صبحانه و تجدید قوا اقدام گردید

گفته میشود، به قله های هفت ناوه (3400 و 3450 متر ارتفاع)، به خاطر قست سنگی و انتهایی آن، سه کنج نیز، میگویند. در یکی از گزارش های صعود، به اسم پلنگ دره برای این منطقه، اشاره شده است


از فراز قله هفت ناوه به سمت قله کروج، سمت چپ ادامه خط الراس کوه های طالقان جنوبی به سمت قله ناز


در ادامه حرکت روی یال، در حدود ساعت 11/30 به قله کروج با ارتفاع حدود ۳۶۰۰ متر، که برخی به آن نیز، قله هفت ناوه می گویند، صعود گردید

ادامه خط الراس کوه های طالقان جنوبی، از اینجا به سمت قله کوه وارکش یا فراخ نو و به سمت قله ناز و کهار ادامه دارد


از فراز قله هفت ناوه، به سمت روستای سیرود و منطقه ولیان کردان


از قله کروج، یک یال بزرگ کوهستانی، به سمت شرق روستای سیرود کشیده شده که دارای خط الراس سنگی می باشد و از روی یال کروج، به سمت سیرود، در مسیر بسیار دشواری، اقدام به برگشت شد

حدود ساعت 15 به محل پارک ماشین خود رسیدیم. مسیر طی شده از روی گوشی، در حدود 25 کیلومتر را نشان می دهد

پایان

از فراز قله کروج، یال به سمت شرق روستای سیرود
از فراز قله کروج، خط الراس کوه های طالقان جنوبی به سمت قله ورکش (فراخ نو) و به سمت قله ناز

به امید روزهای خوش و مبارک

صفحه اصلي

تمامي عكس ها و متون اين سايت، مشمول قوانين و رعايت حقوق معنوي مي باشد
هر گونه استفاده مجدد، فقط با اعلام منبع و آدرس سايت، مجاز مي باشد
All rights is reserved 2004