ماله خانی، لارک، سفید آب و دره خاس


گردنه النگری، به سمت دره مال خانی و قله های کوه خاس البرز طالقان


دره بزرگ مالِ خانی ( خانه مال، یعنی خانه گوسنفدان)، در شمال شرقی کوه الهو چال روستای سوهان و در شمال اراضی روستای دنبلید قرار دارد. شمال دره، به اصطلاح جر ماله خانی، از طرف غرب و شمال غربی، با کوه الهو چال و کوه یورسره سوهان، از طرف شمال به منطقه بویه چال و از طرف شمال شرقی به دال تپه، مرز مناطق کره جو، الموت محدود میشود


دره ماله خانی به سمت جنوب در بالای نگار چشمهماله خانی از جنوب غربی تا جنوب، به دامنه های شمالی کوه رژده و کله سنگ و مرسنگدوش سوهان، و از جنوب شرقی به اراضی روستای حسن جون، گسترده شده است. شرق دره مال خانی، به سمت مناطقی مثل سفید آب، لارک و دره خاس و در نهایت، قله های خاس البرز، محدود می شود


شمال ماله خانی به سمت دال تپهبه دلیل ارتفاع بیشتر این مناطق، شروع فصل رویش گیاهان، از اواخر خرداد و دوره سرسبزی کامل، در تیر ماه هر سال، می باشد. بعلاوه چشمه معروف نگار چشمه و نیز سنگ نگار، از قدیم الایام در این منطقه، یادآور داستان معروف عزیر و نگار آردکانی می باشد. در گذشته اغلب گوسفنداران و رهگذاران طالقان به شمال و امروزه کوه نوردان، علاقه زیادی به تردد در مکان مذکور دارند. بعلاوه دره ماله خانی، از مراکز نگهداری مال (گوسنفدان) روستای دنبلید می باشد


سنگ نگار، محل استراحت در بالای نگار چشمه


در ابتدای فصل بهار، اشخاصی که برای چیدن سبزی کوهی، مثل آتک، ترشک، سیاه بن و یا کمن گوش (قارچ کوهی) به مناطق کوهستانی سوهان مراجعه می کنند، معمولا در خرداد ماه در مناطقی مثل رژده، کامکان، الهو چال و سپس به مناطقی مثل بویه چال و یورسره و در نهایت به مناطق بالاتر، مثل لارک، کره جو، سفید آب و در نهایت منطقه خاس، برای چیدن سبزی کوهی مراجعه می شود


تصاویری از گیاهان منطقه دره مال خانی و نگار چشمه

گیاهان خوراکی، آتک، قارچ کوهی (کمن گوش) و سیرک


در تاریخ 2/4/91 از دره ماله خانی و نگار چشمه تا منطقه لارک و سفید آب و خاس، کوه پیمائی گردید که گزارشی از آن، تقدیم می گردد


بالای سنگ نگار به سمت بویه چال

از نگار چشمه به سمت گردنه النگری - کوه رژده


جهت رفتن به ماله خانی یا نگار چشمه، از مسیر راه مالرو از روستای سوهان، ابتدا به سمت شمال و مسیر روباپشته، کوکلکان، دانه خانی، جر خشکه چال و جر الهو چال و گذر از گردنه النگری می باشد


به سمت گردنه دال تپه


از حیث مدت راه پیمائی، برای اشخاص متوسط و قوی، در حدود 3 تا 4 ساعت، از سوهان تا نگار چشمه، مورد نیاز است. در بین راه نیز، گذشته از خود روستای سوهان، در منطقه دانه خانی و در فصل بهار در منطقه خشکه چال، آب وجود دارد


دور نمای منطقه کره جو و دره های الموت از بالای دال تپهدر زمان شکوفه گل های کوهستانی دره مال خانی (نیمه اول تیر ماه) منظره دره و کوه های اطراف آن، بسیار دیدنی و از حیث استشمام بو، گل های گیاهانی مثل، الهو، گرز، بویه، کما، نعنا، پونه، گزنه، رزوه (آویشن) و ... به خصوص، عطر گل های اطراف چشمه و آبریزهای منطقه، مناظر بدیع و زیبائی را بوجود می آورد

از بالای دال تپه به سمت دامنه های شمالی کوه خاساز منطقه ماله خانی، یک راه مالرو قدیمی، به طرف شهرستان تنکابن، وجود دارد که تقریبا به سمت شمال شرقی، ابتدا از منطقه موسوم به دال تپه که دارای شیب تندی است، عبور می شود. در بالای دال تپه، مسیر مالرو به سمت منطقه کره جو، روستای آوه الموت قرار دارد

منطقه گوسفندسرای سفید آببرای رفتن به شمال در گذشته از این مسیر استفاده می گردد. ادامه این مسیر، به سمت روستاهای بالاروچ، حسن آباد، گرما رود و پیچ بن الموت و از آنجا به سمت ارتفاعات سه هزار تنکابن، قابل استفاده است


سرچشمه و دره اصلی سفید آببرای رفتن به لارک، از شرق نگار چشمه به سمت دال تپه و حرکت در روی یال سمت راستی، و رسیدن به دره و چشمه لارک، قابل استفاده است. بعلاوه از این مسیر، در ادامه حرکت در مسیر دامنه های جنوبی البرز، موسوم به قله های کوه خاس، در صورتیکه، بدون ارتفاع گرفتن و حرکت در مسیر وراوری، هم چنان به سمت شرق حرکت شود، بعد از گذشتن از چندین دره، منطقه سفید آب قرار دارد

از روی یالها به سمت خاسبه دلیل خروج آب چشمه با شدت زیاد، به صورت کف، که در ادامه دره نیز، کاملا مشهود است، این محل مشهور به سفید آب شده است. آب چشمه بسیار خنک و ریزش آبشار مانند با صدای زیاد در دره، به خصوص در بهار، طنین انداز می باشد

منظره قله های کوه خاس، از بالای دره سفید آببرای رفتن به خود منطقه خاس، از مسیر لارک به سمت شمال شرقی و در امتداد یال های کوه جنوبی خاس، اقدام میشود. در نزدیکی قله، در سمت راست، قبل از دو قله کوه های خاس، یک دره بزرگ قرار دارد که منطقه خاس، معروف است

دو نما از ضلع شمالی و جنوبی دره بزرگ خاسهم چنین از منطقه سفید آب، در صورتیکه به سمت شمال دره، طی مسیر شود، بعد از چند ساعت، دره بزرگ خاس، پدیدار میشود. در سمت چپ دره، چشمه ای قرار دارد که آخرین محل آب گیری برای رفتن به قله خاس می باشد. قله های خاس، سمت راست با ارتفاع 4050 متر و سمت چپ با ارتفاع 4150 متر، در امتداد غربی سلسله رشته کوه البرز مرکزی طالقان قرار دارند که در وسط آن، قله شاه البرز با ارتفاع 4250، خود نمائی می کند. در ادامه تصاویری از مناطق مورد بحث، تقدیم می گردد. متاسفانه به دلیل تاثیر ذرات غبار و ریزگردها، عمق تصاویر کوه ها، دارای آلودگی می باشد

از بالای ماله خانی به سمت النگری


نمائی از دو سرچشمه سفید آب


گردنه النگری به سمت کوه رژده
نمائی زیبا از تشکیل رنگین کمان، بر فراز جر کامکان به سمت خشکه چال، کوه کله سنگ در تصویر دیده میشود

صفحه اصلي

تمامي عكس ها و متون اين سايت، مشمول قوانين و رعايت حقوق معنوي مي باشد. هر گونه استفاده مجدد، فقط با اعلام منبع و آدرس سايت، مجاز مي باشد
All rights is reserved