ارتفاعات البرز مركزي - طالقان
قله هاي كوه خاس


نمائي از سلسله كوه البرز مركزي طالقان - در سمت راست قله شاه البرز و در سمت چپ قله هاي خاس

كوه خاس به صورت دو قله يو مانند انگليسي، در سمت چپ سلسله ارتفاعات اصلي البرز مركزي در شمال غرب طالقان قرار دارد. به نحوي كه وقتي از گردنه ابراهيم آباد وارد دره طالقان مي شويم، در مقابل ما ، رشته كوه عظيم البرز مركزي با قله شاه البرز در وسط آن و قلل خاس يا خسي چال در سمت چپ مشاهده ميشود. قله شاه البرز 4250 متر و قله سمت چپي خاس حدود 4150 و قله سمت راستي آن در حدود 4050 متر ارتفاع دارد


نمائي نزديك تر از قله شاه البرز و قله هاي خاس، در البرز مركزي طالقان

از نظر جغرفيائي، تمامي كوه پايه هاي دره مال خاني و قسمت هاي جنوبي كوه خاس، در اراضي روستاي دنبليد طالقان و كوه پايه هاي شمالي و غربي، از جمله مناطق لارك و كره جو، در اراضي روستاي آوه الموت قرار دارد


منطقه كره جوي الموت به سمت خاس

اوائل تير ماه تابستان 1389 به همراه آقايان مومن علي صالحي و رمضان خداداي، به قصد چيدن گياه كوهي والك يا آتك به گويش طالقاني، سفري به كوه پايه هاي خاس و صعودي سريع به قلل آن انجام شد كه گزارش مختصري از آن تقديم مي گردد. متاسفانه به علت آثار گرد و غبار در كوهستان، كيفيت تصاوير مطلوب نيست


آقايان مومن علي صالحي و رمضان خدادادي

با توجه به مسافت منطقه کوهستاني خاس با روستاي سوهان، در حدود بيست كيلومتر، كه معمولا براي رفتن به آن، نياز به يك شب اقامت در كوهستان مي باشد، مسير كلي به شرح ذيل مي باشد.

رفتن به دانه خاني، عبور از جير و جر خشكه چال، رفتن به سمت ماله خاني و نگار چشمه، سپس عبور به سمت لارك و كره جو، يا سفيد آب و النهايه حركت به سمت كوه پايه هاي اصلي منطقه خاس و بعد از آن صعود به سمت بالاترين ارتفاعات قلل سمت چپ البرز مركزي


منطقه کره جو

البته به دليل شروع حركت از ساعت 6 بعداز ظهر از روستاي سوهان، بيشتر مسير اوليه، در شب طي شد و لذا حدود ساعت نه و نيم شب در نگار چشمه و استراحت كوتاه و سپس تا ساعت حدود 12 شب به منطقه كره جو، براي اقامت شبانه، در گوسنفند سراي متعلق به روستاي آوه الموت، و سپس حركت ساعت 6 صبح روز بعد، اقدام گرديد كه فقط تصاويري از خود منطقه اصلي و قله هاي خاس تقديم مي گردد


آقايان رمضان خدادادي و حسين زينعلي


آقاي مومن علي صالحي در حال بالا رفتن


منطقه دزد چاله در بالاي کره جو


در ابتداي دامنه غربي كوه خاس
هر دو قله سمت چپي و راستي خاس در عكس ديده مي شود


در نزديكي دامنه غربي كوه خاس


در پائين قله سمت چپي خاس


در پائين قله سمت چپي خاس - به سمت قله سمت راستي


در نزديكي قله سمت چپي خاس
بر فراز قله خاس به سمت شمال شرقي
امتداد قلل البرز مركزي - دردور دست قله شاه البرز


قله خاس به سمت شمال - سلسله كوه هاي در دور دست رشته کوه کلوان و کرکس ديده ميشود


بر فراز قله سمت چپي خاس - به سمت بويه چال و يور سره


در پائين قله سمت چپي خاس از سمت شرق


منظره قله سمت چپي خاس - از وسط خط الراس بين دو قله


نيمه پناه گاه سنگي وسط دو قله خاس


منظره قله سمت راستي خاس - از وسط خط الراس بين دو قله


تيغه سنگي قله سمت راستي خاس - از سمت غرب


قله خاس سمت چپي از محل قله سمت راستي


از فراز قله سمت راستي به سمت شمال قلل البرز مركزي
وضعيت شاه البرز از دور دست


از پائين قله سمت راستي خاس - به سمت قله سمت چپي خاس


در پائين قلل خاس و مشاهده خط الرس ميان دو قله


آتك - والك هاي منطقه خاس

صفحه اصلي
تمامي عكس ها و متون اين سايت، مشمول قوانين و رعايت حقوق معنوي مي باشد. هر گونه استفاده مجدد، فقط با اعلام منبع و آدرس سايت، مجاز مي باشد
All rights is reserved