قله کهار از روستای گته ده طالقان و کلوان جاده چالوس


دامنه های شمالی قله ناز (سمت راست) و کهار (سمت چپ) اراضی روستای گته ده
قله کهار
گزارش صعود از گته ده طالقان و
کلوان جاده چالوس

در تاریخ 15 خرداد 1401 به همراه دوست گرامی، آقای شریفی، برای صعود به قله کهار، از روستای گته طالقان، تلاش شدبه جهت حادثه برای تیم کوهنوردی، عقب افتادن از برنامه اصلی، جهت رعایت احتیاط و ... امکان صعود نهایی، فراهم نشدجمعه بعد، مورخ 19 خرداد 1401 این بار از مسیر روستای کلوان جاده چالوس به سمت قله کهار و خط الراس کهار به ناز، کوه پیمایی شدکه گزارش مختصری از هر دو صعود مذکور، تقدیم میگرددگزارش اول: صعود از روستای گته ده

روستای گته ده (به معنی ده بزرگ)، در فاصله حدود 35 کیلومتری شهرک، مرکز طالقان قرار دارد


حدود ساعت 6 صبح، حرکت خود را از کنار، ساختمان دهیاری (شورا) و سمت چپ رودخانه و نهر کهار، به سمت جنوب جغرافیایی و بالا، شروع کردیم


ابتدای مسیر، جاده شنی و سپس راه باریکتر و در کنار رودخانه کهار، در میان باغات درختان میوه و بسیار سرسبز بود


حدود یک ربع بعد، از پل نصب شده به سمت دیگر عبور کرده و با شیب بیشتر به سمت راست، در میان درخت چه های اسپند و ... حرکت شد


به دلیل عدم شناخت کافی، حدود 30 دقیقه مسیر اشتباهی را طی کردیم، که ناچار به برگشت شدیم


در حدود ساعت هفت و نیم، به محل آبشار بزرگ گته ده، منطقه دربند (حدود 2 کیلومتری جنوب گته ده)، رسیدیم

منطقه بندگاه ( و آبشار)، در شمال روستای گته ده طالقاننمایی از ارتفاعات منطقه، عرض نهر کهار در منطقه آبشار دربند
نهر بزرگ کهار، از میان دو بلوک سنگی بسیار بزرگ، جاری می باشد و منظره بسیار زیبایی بوجود آمده است

به دلیل عریض بودن آب، ناچار شدیم، با درآوردن پوتین ها، از مسیر رودخانه عبور کرده و در سمت چپ آن، از میان تخته سنگ های بزرگ، به سمت ارتفاعات حرکت شد

بعد از رودخانه، متاسفانه راه مالرو و پاکوب را، گم کردیم و حدود ساعت 8، در روی یک بلوک سنگی، استراحت و صبحانه خورده شد

با توجه به وضعیت سنگی منطقه، از سمت چپ به سمت راست رودخانه، و به سمت ارتفاعات، برای قرار گرفتن در مسیر راه پاکوب، حرکت شد که موفقیت آمیز نبود

متاسفانه در ادامه مسیر، حادثه ای برای یکی از اعضای تیم، بوجود آمد و سرعت حرکت، تا حدی، کُند شد


تصویر دره بزرگ جنوب گته دهدامنه های شمالی کوه کهار، دشت سرسبز جنوب گته ده
در حدود ساعت ده و ربع، به دشت بسیار سرسبزی رسیدیم که پوشیده از علفزارهای بلند و بوته ای اسپند و انواع گیاهان کوهستانی بودهر چند، حسب گفته اهالی، راه پاکوب تا نزدیکی قله وجود دارد، لکن ما نتوانستیم در مسیر آن قرار بگیریملذا از انتهای دشت سرسبز، بالای دو آب، از مسیر یال امتداد یافته به شمال غربی قله کهار، به سمت قله حرکت کردیمدر حدود ساعت یازده ونیم، در گردنه مشرف به دامنه های شمالی کوه ناز و کهار، دوباره در راه پاکوب، قرار گرفتیمراه پاکوب به سمت دامنه های جنوبی ما بین شمال قله های ناز و کهار و در میان برف های منطقه، امتداد داشت

با توجه به وضعیت موجود، قرار شد از گردنه، روی یال سمت چپ، به طرف قله کهار صعود انجام شودتا ساعت یک ونیم بعد از ظهر، به فاصله حدود 600 متری قله کهار، به دلیل شدت یافتن مشکلات و ... ادامه صعود به مصلحت نبود. لذا به سمت دشت سرسبز، برگشت کردیمبعد از استراحت و خوردن ناهار، زیر سایه درختان بید، از مسیر راه مالروی گوسفنداران منطقه به سمت روستای گته ده، مراجعت شدو حدود ساعت پنج و نیم عصر، به محل پارک ماشین خود، رسیدیم
سمت راست، قله ناز و سمت چپ قله کهار، اراضی روستای گته ده، طالقاننمایی از دامنه های شمالی، قله های ناز و کهار

******************************************************


نمایی از روستای کلوان، از فراز یال کهار

گزارش دوم: صعود از روستای کلوان

در تاریخ 19 خرداد 1401 ساعت 6 صبح، حرکت خود را از روستای کلوان، نرسیده به بخش آسارا، جاده کرج چالوس، شروع کردیمدر شمال غربی روستا، دره بسیار بزرگی قرار دارد. نهر بزرگ منطقه، از سرچشمه ها در آن جریان دارد در سمت راست نهر جاری، مسیر دسترسی به یال بزرگ کهار و قله آن می باشددر سمت چپ نیز، از میان باغات به سمت یال بزرگ، مسیر راه مالرو، به سمت قله ناز، استفاده میشودلذا اغلب برنامه های صعود کامل، شروع حرکت از یک طرف و مسیر خط الراس بین دو قله وبرگشت از طرف دیگر، میباشد

ابتدای مسیر قله کهار، از سمت شمال غربی کلوان، جاده شنی به سمت بالا و سپس راه مالرو به سمت ارتفاعات منطقه، امتداد دارد. شیب مسیر متوسط به تند می باشددر حدود ساعت 8، به جانپناه کهار در ارتفاع 3200 متری رسیدیم که چشمه نزدیک آن، دارای آب فوق العاده گوارایی بودبرای خوردن صبحانه و بازیابی قوا، مکان بسیار مناسبی می باشد
در میانه یال کهار، به سمت جانپناهمیانه یال کهار، بعد از جانپناه و قبل از قله، تابلو یاد بود
بعد از جانپناه، مسیر راه پاکوب ادامه داده شد و در طول مسیر، تابلو گرامی داشت خاطره دو نفر از کوهنوردان جانباخته، مشاهده شددر حدود ساعت ده و نیم به قله کهار، ارتفاع 4050 متر رسیدیمدر شرق قله کهار، ارتفاعات پهنه حصار، توچال، قله کوه دماوند و آزاد کوه و ارتفاعات مرکزی البرز به خوبی مشاهده می گردیددر شمال قله کهار، ارتفاعات شرقی طالقان، منطقه علم کوه و تخت سلیمان، قله سات و شاه البرز طالقان و در ادامه یال غربی قله کهار، قله کهار کوچک، میشینه نو و قله ناز، قابل مشاهده است


تابلو قله کهار، سمت راست دور دست، علم کوه، نزدیک تابلو شاه البرز و سمت چپ قله ناز و میشینه نودامنه های شرقی قله ناز و میشینه نو، خط الراس کهار به ناز
بعد از مقداری استراحت، مسیر خط الراس قله کهار به سمت قله ناز، اقدام شدحدود ساعت یک و بیست دقیقه، به قله میشینه نو، رسیدیم که نزدیک به نیم ساعت تا قله ناز، فاصله داردمتاسفانه به دلیل مشکل پیش آمده، امکان ادامه صعود فراهم نشد(صعود به قله ناز، در برنامه دیگری، انجام شد)برای برگشت، از مسیر قله ناز به سمت روستای کلوان، انتخاب شد و حدود ساعت پنج و نیم عصر، به محل پارک ماشین در روستای کلوان رسیدیم


دامنه های غربی قله کوه کهار


دامنه های شرقی قله کوه ناز


صفحه اصلي

تمامي عكس ها و متون اين سايت، مشمول قوانين و رعايت حقوق معنوي مي باشد
هر گونه استفاده مجدد، فقط با اعلام منبع و آدرس سايت، مجاز مي باشد
All rights is reserved 2004