صعود به کله سنگ - بخش دوم


تيغه ها و قله هاي سنگي در مركز کله سنگ

سپس در ادامه حركت در مسير هلالي شكل منطقه کله سنگ، به سمت شمال و شمال شرق، با حدود 15 دقيقه پيشروي، به دو قطعه سنگي بزرگ، موسوم به «دو بُراري دوش» مي رسيم، كه بين دو قله سنگي پائيني و بالاي آن، قرار دارند


از فراز بلند ترين قله سنگي به سمت پائين طالقان

اين دو قطعه سنگ در بين اهالي و كوه نشينان قديمي و كوه نوردان فعلي، شهرت زيادي دارند. شايد موقعيت جغرافيائي آنها، كه مقابل هم در شمال و جنوب قرار دارند و به دليل تابش نور آفتاب از ميان آنها، به خصوص در اوائل صبح يا غروب آفتاب، از دور دست، منظره زيباي قرار گرفتن دو انسان را تداعي مي‌نمايد، موجب اين شهرت باشد


بلند ترين نقطه کله سنگي به سمت مركز طالقان

راحترين مسير رسيدن به قطعات سنگي «دو براري دوش»، حركت از مسير شرقي قله جنوبي به سمت قله شمالي و آنگاه با برگشت از سمت شمال و به سمت پائين، به قطعات سنگي «دو براري دوش»، امكان صعود راحتري وجود دارد. قطعات سنگي فوق به صورت يك پارچه و در حدود 5 متر ارتفاع و حدود 3 متر قطر و به صورت مخروطي مي باشند و از دور، به خصوص از زاويه شرقي ويا غربي منطقه، به صورت بالا تنه دو انسان ايستاده، مشاهده ميشوند كه در گويش محلي، از تركيب «دوش دو برادر» به صورت «دو براري دوش» رواج يافته است.


بر فراز بلند ترين نقطه کله سنگي به سمت كوه هاي كش

در اين زمان، امكان حركت به سمت تيغه هاي سنگي شمالي وجود دارد و به دليل شرايط اقليمي، كه سنگ هاي بزرگ منطقه، به صورت ترك خورده مي باشد، مسير مناسبي ميباشد. با بالارفتن از تيغه هاي سنگي در حدود 10 دقيقه و در مسير حركت به سمت شرق و بالا، فقط يك مسير خاص سنگي وجود دارد كه گويا به صورت دستي، در يك تخته سنگ بزرگ، به صورت راه كوچكي، حجاري شده است و از سمت جنوب به سمت شمال شرقي، به صورت طبيعي يا شايد به صورت دستي، احداث شده است


صعود از ميان تيغه هاي سنگي منطقه شرقي کله سنگ

بعد از عبور از مسير فوق در حدود 10 دقيقه، به محل قلل مركزي کله سنگ، مي رسيم كه نزديك به سه قله هم ارتفاع وجود دارد كه بلند ترين نقطه کله سنگ، در حدود 3400 متر از سطح دريا ارتفاع دارد


تيغه هاي سنگي در نوك كوه کله سنگ - منطقه شرقي

در پائين اين مناطق، آثار مخفي گاه و ديواره هاي سنگي قديمي و قطعات سفالي وجود دارد و از اينجا تمامي شمال و جنوب دره طالقان، دره و ارتفاعات ماله خاني، سلسله ارتفاعات البرز مركزي شامل قله شاه البرز، خاس، هم چنين منطقه شمال شرقي الموت و به خصوص قلعه آشيانه عقاب روستاي گازارخان الموت از دور دست و اكثر روستاهاي مركزي و پائين طالقان و تمامي رشته كوه طالقان در روبرو، قابل رويت مي باشد. گفته ميشود در گذشته از فراز اين محل، با برافروختن آتش يا دود يا استفاده از آينه، امكان تبادل پيغام براي افراد مستقر در قلعه عقاب الموت و قلعه ارژنگ و بالعكس وجود داشته است.


نمائي ديگر از وضعيت تيغه هاي سنگي در منطقه شرقي

در اين نقطه، هلال «کله سنگ» به سمت شرق امتداد پيدا مي نمايد و با چند قله سنگي كه از ارتفاع آنها كاسته ميشود، بعد از نزديك به 20 دقيقه پياده روي كه با شيب ملايم به سمت پائين و شرق در حركت هستيم، قلل سنگي بزرگ و يك پارچه به قطعات سنگي كوچكتر و مناطق مختلط خاكي سنگي، تبديل مي گردد، كه علي رغم شيب تند آن، مسيرهاي مناسبتري از قبل خواهند بود. در اين مناطق نيز آثار پناه گاه هاي سنگي و نيز قطعات سفالي زيادي وجود دارد. هم چنين درون يك بستر سنگي، حفره بزرگي به ابعاد يك در دو متر و عمق يك ونيم متر، حفر شده است كه گويا براي ذخيره سازي آب، مورد استفاده بوده است


منظره شرقي كوه کله سنگ به سمت مرسنگدوش - در سمت چپ دره ماله خاني جنوبي

با پايان يافتن مناطق سنگي، به گردنه دوجار مي رسيم و از آنجا مي توان به منطقه «مرسنگدوش» رفت. از اينجا مي توان، از يكي از دو مسير، دره زمينكان يا يال مرسنگدوش، مراجعت نمود. در ادامه يال هاي اين منطقه، كوه پايه هاي شرقي، به منطقه مرگ دشت روستاي سوهان و قسمت شرقي تر، به اراضي روستاي دنبليد مي‌رود. كه در بين اراضي روستاي سوهان و دنبليد، غار معروف کله سنگ قرار دارد


حفره سنگي در پائين تيغه هاي سنگي وسط کله سنگ - گويا براي جمع آوري آب كاربرد داشت است

در صورت انتخاب از مسير دره «فرخ نو» به پائين، داراي چشمه آب بسيار مفرحي مي باشد، اين منطقه در بالاي، دشت زمينكان قرار دارد. با ادامه مسير به سمت پائين از دشت زمينكان عبور كرده و از مسير مال رو به سمت پائين و اغلب از كنار جوي آب، ادامه مسير داده ميشود تا بعد از حدود يك ساعت و نيم پياده روي ديگر، بامشاهده دامداري نزديك روستاي سوهان، از محل باغ هاي مزارع «ميان راه»، به سمت غرب، به روستاي سوهان مراجعت نمود


تيغه هاي سنگي در شرق کله سنگ

در صورت انتخاب مسير مرسنگدوش، از بالاي يال شرقي به سمت پائين حركت ميشود. و در صورت ادامه مسير از بالا به پائين و به سمت يال هاي كوهستاني سمت چپ، ميتوان به روستاي دنبليد رفت و در صورت حوصله و وقت، از غار تخريب شده کله سنگ، بازديد به عمل آورد


يكي از قله هاي سنگي در شرق کله سنگ

به هر جهت، براي برگشت به روستاي سوهان و از مسير يال هاي كوهستاني مرسنگدوش، به سمت پائين و شرق حركت ميشود كه همواره در سمت راست، دره زمينكان قابل مشاهده است و با گذشت در حدود يك و نيم ساعت پياده روي به سمت پائين، در شرق روستاي سوهان و منطقه موسوم به «مرگ دشت» و از محل ميان راه، به سمت جاده سوهان، مراجعت مي گردد


بازگشت از ارتفاعات شرق کله سنگ - مومن علي صالحي

بدون شك، منطقه سنگي و زيباي کله سنگ، بعنوان يكي از زيباترين مناطق و تيغه هاي سنگي طالقان و بلكه كوهستان البرز مركزي است و مي توان گفت، علم كوهي كوچك در طالقان مي باشد.


بازگشت از ارتفاعات شرق کله سنگ - حسين زينعلي

درپايان چند عكس ديگر از منطقه کله سنگ تقديم مي گردد


آثار تخريب ديدگاه هاي سنگي بر فرار قله جنوبي کله سنگ


در حال بالا رفتن از تيغه سنگي دو براري دوش - مومن علي صالحي


بر فراز تيغه سنگي دو براري دوش - حسين زينعلي و مومن علي صالحي


پائين آمدن از تيغه سنگي دو براري دوش


بالا و كنار دو براري دوش - مومن علي صالحي و حسن الهوئي


عكسي جالب از حيث وضعيت طرفين


بالا رفتن از تيغه هاي سنگي


پائين آمدن از قله هاي سنگي


تيغه سنگي موسوم به اژدها كيل در شرق ارتفاعات کله سنگ


يكي از تيغه هاي سنگي منطقه

نمائي ديگر از فراز قله شمالي دو برار کله سنگ به سمت مركز طالقان


و در پايان نمائي نزديك از دو براري دوش - مشهورترين تيغه سنگي منطقه کله سنگ
برگشت به بخش اول

صفحه اصلي
تمامي عكس ها و متون اين سايت، مشمول قوانين و رعايت حقوق معنوي مي باشد
هر گونه استفاده مجدد، فقط با اعلام منبع و آدرس سايت، مجاز مي باشد
All rights is reserved