دره هفت چشمه تا دانه خانیمنظره عمومی دره دانه خانی، سمت راست قله کله سنگ جنوبی، گردنه گوشانی، سمت چپ قله کوه میل


یکی از مسیرهای متوسط و جذاب کوهپیمائی از روستای سوهان، حرکت در مسیر دره هفت چشمه به سمت دانه خانی و برگشت از مسیر راه مالرو اصلی می باشد. گفتنی است در تاریخ 27/3/91 از این مسیر طی طریق شد که گزارشی از آن تقدیم می گردد


ابتدای مسیر هفت چشمه

مدت مورد نیاز برای رفت و برگشت، برای افراد متوسط، دو تا دو و نیم ساعت برای رفت از مسیر دره هفت چشمه و یک تا یک و نیم ساعت، برای برگشت از دانه خانی به سوهان، از طریق راه مالرو، مورد نیاز است

باغات دره هفت چشمه

ابتدای مسیر دره هفت چشمه، راه شنی و جاده خاکی ماشین رو بوده و بعد از حدود یک کیلومتر، راه مالرو قدیمی، وجود دارد و لکن بعد از مدتی، به علت عدم استفاده و تخریب سالهای گذشته، راه قدیمی قابل شناسائی نیست و ادامه مسیر در دره به صورت طبیعی و بکر می باشد


بالای هفت چشمه و ابتدای دره اصلی

برای شروع، ابتدا به محله اوبار در شمال روستا، حرکت می شود. سپس از جاده شنی و خاکی به سمت هفت چشمه، طی مسیر میشود. در ادامه راه، سمت چپ، باغات دره هفت چشمه و در سمت راست، منطقه قصر چالک، قرار دارد که آخرین خانه های روستا، در این مکان ساخته شده است


نمائی از درختان دره

با ادامه مسیر در کنار جوی آب قدیمی و نیز راه شنی، بعد از حدود یک ربع راه پیمائی، با رسیدن به خود دره و جوی آب آن، چشمه های هفت چشمه، مشاهده میشود


نمائی از گل های منطقه

این مکان، درگذشته محل تامین آب آشامیدنی اصلی روستا بوده است که گویا به مرور زمان، از آب دهی آن کاسته شده و اکثر چشمه ها، خشک یا کم آب شده است. بعلاوه ریزش اطراف دره به نحوی است، که مکان چشمه ها، اغلب جابجا می گردد

گیاهان پونه در مسیر دره

از هفت چشمه، در صورت تمایل به رفتن به چره، آبشار سوهان و مسیر رودخانه به سمت چشمه حیدر و یا غارک و الهو چال، به سمت دره غربی، راه مالرو قدیمی قابل استفاده است. البته برای رفتن به دانه خانه، در ادامه مسیر مالرو به سمت شمال دره، اقدام میشود. در ادامه مسیر، جوی آب وجود دارد که آب آن در فصل بهار قابل توجه و در تابستان بسیار اندک میشود


نی زارهای مسیر

در ابتدا درختچه های طبیعی و حتی بوته های نی زار، مشاهده میشود. بعد از مدتی، مسیر دره با خاک سرخ نمایان می شود که به منطقه سرخ بندی سر، مشهور است. سپس مسیر به صورت صخره ای و سنگلاخ خواهد بود


منطقه سرخ بندی سر

تقریبا از این مکان به بعد، راه قدیمی مالرو، به خوبی قابل رویت نیست و باید از مسیر طبیعی دره، اقدام شود. با گذشتن از درختچه های بین راه، بعد از چندین سنگ و تله تقریبا سیاه رنگ، آبشار و چره، کوچکی نمایان می شود که موسوم به سیاه بندی چره است


نمائی از سیاه بندی چرهدر اینجا، جهت سهولت صعود، از کنار آبشار به بالا رفته و در امتداد دره حرکت میشود. سپس منطقه خاکی و صافی مشاهده میشود که در گذشته برای نگهداری گله های گاو و یا گوسفندان روستا، مورد بهره برداری بوده است. این منطقه موسوم به گوگل خسبان (محل خواباندن گله های گاو) یا مال خسبان (محل نگهداری گله های گوسفند) میباشد

منطقه گوگل خسبان یا مال خسبان

در ادامه مسیر دره، از حالت صخره ای خارج می گردد. گفتنی است در گذشته تمامی مناطق دره و کوه های اطراف آن، دارای اسامی خاص خود بوده است که مشهور ترین این اسامی به نام، سياه رونا، تپارک دست، مير النقي گهره، سکوي گردن، سياه چره، وريد (در پائین دانه خانی)، گفته شده است


ادامه دره در مناطق سیاه رونا و تپارک دست

با بالارفتن از مسیر دره، کم کم، مناطق اطراف و دریاچه و سد طالقان، به خوبی مشاهده میشود. بانزدیک شدن به خود دره دانه خانی، بر سرسبزی دره افزوده شده و گیاهان پونه، گزنه و نعنا و نیز علوفه خود رو، مثل الهو و تیخ و غیره، به فراوانی قابل مشاهده هستند


نمائی از درختچه رنگی و گیاه الهو

البته در ماه خرداد، گیاهان الهو، کم کم با تغییر رنگ از سبز اولیه به قرمز و بعد نارنجی و در نهایت زرد، خشک شده و با خشک شدن کامل، با شدت یافتن باد، از جای خود به اطراف حرکت داده میشوند که مناظر زیبائی به وجود می آید


مناطق صخره ای منطقه میر النقی گهره


در کنار چشمه دانه خانی، یک منطقه موسوم به «عر»، برای نگهداری گوسنفندان (چندین روز در خرداد ماه) وجود دارد. این منطقه به منظور هم هوائی، آمادگی دستگاه گوارشی و تطبیق محیط برای بردن گوسفندان به منطقه الهو چال، مورد استفاده چوپانان قرار می گرفته است

منطقه سکوی گردن و سیاه رونا


در پایان مسیر، به سمت شمال، گردنه گوشانی وجود دارد. در سمت راست قله جنوبی کله سنگ و در سمت چپ، قله کوه میل، مشاهده میشود. گفتنی است که مسیر اصلی مالرو از سوهان به جر کوه سوهان (شامل رژده، خشکه چال، الهو چال و مال خانی و ...) از پائین چشمه اصلی دانه خانی، عبور می کند


وری ید - پائین و سمت چپ دره دانه خانی


با رسیدن به مسیر راه مالرو، جوی آب دانه خانی مشاهده میشود. البته چشمه اصلی دانه خانی، در حدود 200 متر بالاتر قرار دارد. جهت برگشت به سوهان، از مسیر راه اصلی مالرو استفاده میشود. این مسیر به دلیل استفاده از بالای یال و دامنه جنوبی کله سنگ به سمت کوکلکان، مسیر زیبائی است


قسمت پائین دره دانه خانی

منطقه اصلی و جوی آب دانه خانی در مسیر راه مالروی سوهان به الهوچال و ماله خانی و الموت

در حال حرکت به سمت جنوب و روستای سوهان، دره سمت راست دره هفت چشمه و سمت چپ دره میان راه، و هم چنین در دوردست، دریاچه و خود سد طالقان، قرار دارد. در بالای تپه رباپشته، روستای سوهان و قراء مجاور پائین طالقان به خوبی دیده می شوند
گردنه گوشانی با تمام شدن دره دانه خانی - سمت چپ دره قله کوه میل قرار دارد

در ادامه چند عکس از مسیر برگشت دانه خانی به روستای سوهان، تقدیم می شود


سنگ مشهوری در ابتدای مسیر مالرو به داخل دره دانه خانی


نمائی از دره میانراه


منطقه کوکلکان - سد طالقان در دوردست


نمائی از دره هفت چشمه


بالای تپه ربا پشته، روستای سوهان

صفحه اصلي

تمامي عكس ها و متون اين سايت، مشمول قوانين و رعايت حقوق معنوي مي باشد. هر گونه استفاده مجدد، فقط با اعلام منبع و آدرس سايت، مجاز مي باشد
All rights is reserved