پوشش گياهي روستاي سوهان طالقان


دور نمائي از روستاي سوهان

پوشش گياهي

در مناطق داخلي روستا و باغات، انواع درختان مثمر و غير مثمر و در مناطق مزروعي و پائين دست، انواع گياهان قابل کشت و گياهان خودرو و در مناطق کوهستاني جير و جر کوه سوهان، انواع متنوعي از گياهان داروئي و کوهستاني، مشاهده ميشود به دليل بارش مناسب، به خصوص در فصل بهار، پوشش گياهي کاملا سبز و انواع گلهاي وحشي، سراسر منطقه را فرا ميگيرد


نمائي از باغات منطقه چاک بلو در جنوب روستا

درختان مثمر

درختان مثمر که در باغات مورد استفاده است، مثل: گردو (جوز)، سيب (سيف)، زرد آلو (شُلانک)، گوجه سبز(الوک)، آلو ، آلوسياه، انگور، گلابي، بادام، ذال ذالک (کهري)، گيلاس، سنجد، فندوق و نظاير آنها


درختان گردو در باغات و کوچه هاي روستاي سوهان به تعداد زياد وجود دارد


درخت توت دره ميان راه


درخت زرد آلو یا شلانک


درخت مو يا انگور


درخت بادام و چغاله بزرگ شده آن


درخت گيلاس و آلبالو


درخت گوجه سبز يا به گويش محلي، اَلوک

درختان غير مثمر

نظير: چنار (که درخت هفت چنار وسط روستا، کاملا مشهور است)، تبريزي، زبان گنجشک، شال، نارون، بيد و برخي ديگر


نمائي از درختان تبريزي

گل هاي وحشي

در مناطق روستاي سوهان به خصوص در فصل بهار و اوائل تابستان انواع متنوعي از گلهاي وحشي وجود دارد


نمائي از گلها و گياهان بهاري منطقه نوگلتصاويري از گل هاي متنوع منطقه

گياهان زراعي

گياهان زراعي که در گذشته مورد کشت بوده است، شامل: گندم، جو، عدس (مرجو)، يونجه، که به دليل مهاجرت اهالي در حال حاضر گياهان زراعي در منطقه کشت نمي شود

علوفه و گياهان کوهستاني

انواع گياهان خودرو که براي علوفه و دامداري و موارد ديگر، قابل استفاده است (در اصطلاح محلي، واش)مثل کِرمه واش، گل ختمي، پنيرک، کاستي، بارهَنگ، سِريش، رُوناس، گُلپر (اسپند)، شورت بن، اَلهو، کُما، بويه، اسپرس، گرز، آردکي، اورال، گون، تنگرس، سنگ ميز، سازو، شيرکه واش، کندوال، کليک مرجان، گندم گوشيل، دوجال، گوشيل، جارو، قياق، خوره و انواع تيغ (تيخ) و نظاير آنها


نمائي از پوشش گياهي جنوب روستا در فصل بهار


تصاویری از رنگ های مختلف گياه الهو که در اکثر مناطق جر کوه سوهان به وفور وجود دارد. به خصوص در منطقه الهو چال


زرد شدن و باز شدن گل هاي گياه الهو


گياه کما در سمت راست و بويه در سمت چپ

گياهان داروئي و صنعتي

بعلاوه انواع گياهان خوردني ويا داروئي که در دره ها و کوهستان هاي روستاي سوهان، به خصوص در اوائل فصل بهار قابل استفاده است، مثل: آقچه واش، رزوه (آويش)، پونه، نعناع، شنگ، غازياقي، زرشک، سيابُن، شورَک، والک (آتک)، قارچ (کمن گوش)، ريواس، گون و ساير موارد


والک يا آتک از گياهان کوهستاني و بهاري است که در ارتفاعات و مناطق شن خيز کوه هاي طالقان و سوهان قرار دارد


شورک يا تره کوهي، کمن گوش يا قارچ و رزوه يا آويشن


گياه گون در کوهستان هاي سوهان بسيار زياد است. در گذشته از صمغ آن و بعنوان هيزم مورد استفاده بوده است


گزنه از گياهان داروئي مفيد است که در تمامي دره هاي جير کوه و جر کوه سوهان و کنار چشمه ها وجود دارد


اسپند يا از گياهان معروف کوه هاي سوهان است. اين گياه داراي ساقه بلند بيش از يک متر و برگ هاي پهن است، در ادامه برخي گياهان مشاهده ميشود


درختان و درختچه هاي خودرو

در مزارع روستاي سوهان و به خصوص در ميان دره هاي کوهستاني، انواع مختلفي از درخت چه هاي مفيد وجود دارد که برخي از آنها داراي ميوه و بقيه مصارف کشاورزي و دامداري داشته است. برخي از اين درخچه ها به صورت دستي نيز پرورش داده ميشود


درخت سنجد به صورت خود رو در اکثر نقاط جنوبي سوهان مشاهده ميشود. اين درخت قابل کشت نيز مي باشددرخت و میوه کهری یا ذال ذالک


درخت و میوه کنس یا ازگیل که از مشابه موجود در تهران کوچکتر استدرخت يا درختچه کليک، موسوم به کليک بوته، در اطراف ده، رشد مي کند. ميوه آن در ابتداي پائيز، قابل خوردن است
درخت گُچ در اطراف روستا و در دره هاي کوهستاني مثل رودخانه چره و دره چشمه حيدر وجود دارد
درختچه های زرشک وحشی در برخی مناطق کوهستانی سوهان
درختچه در مسير دره زولکان که داراي برگ هاي سوزي و کاج مانند مي باشد


انواع درختچه هاي در مسير نهر پائين چره - آبشار سوهان


صفحه اصلي

تمامي عكس ها و متون اين سايت، مشمول قوانين و رعايت حقوق معنوي مي باشد. هر گونه استفاده مجدد، فقط با اعلام منبع و آدرس سايت، مجاز مي باشد

All rights is reserved