غار كله سنگ

غار كله سنگ (كلِ سنگ) یا زالن گاه یا ظالم گاه، يكي از مهمترين غارهاي منطقه طالقان مي باشد. اين غار در مرز بين اراضي روستاي سوهان با روستاي دنبليد و در دامنه هاي شرقي و پائيني كوه بسيار زيباي كلِ سنگ (كه قله آن در اراضي روستاي سوهان مي باشد) قرار دارد. در ادامه توضيحاتي راجع به اين غار و تصاويري از آن (فروردين/ شهريور 1388 ) تقديم ميشود


دهانه اصلي غار كله سنگ
فاصله تا روستا
فاصله تقريبي غار كله سنگ از روستاي سوهان، در حدود 5 كيلومتري شرق تا شمال شرقي روستا مي باشد. جهت رفتن به غار كله سنگ در حدود دو ساعت پياده روي متوسط مورد نياز است

جهت رفتن به غار، ابتدا به سمت شرق روستاي سوهان و از مزرعه زيباي نوگل عبور مي كنيم


عبور از مزرعه نوگل

در امتداد راه شني به سمت شرق، منطقه ميان راه، استخر ساخته شده (در اصطلاح محلي عسل) و درخت هاي قديمي توت و نهر ميان راه قرار دارد. تا اينجا امكان استفاده از وسايل نقليه وجود دارد


استخر احداثي منطقه ميان راه

با گذشتن از دره ميان راه به منطقه مرگ دشت مي رسيم كه به سمت شرق، راه مال رو قديمي، مسير دست رسي به روستاي دنبليد قابل استفاده است.


منطقه مرگ دشت – قله كلِ سنگ در دور دست

نمائي ديگر از منطقه مرگ دشت

با حركت به سمت شرق و در پايان منطقه مرگ دشت، براي ادامه مي توان از مسير دره زالنگاه به سمت شمال و شرق استفاده نمود، كه بعد از حدود نيم ساعت كوه پيمائي به سمت دامنه هاي شمالي و شرقي كوه مجاور، و عبور از خط الرس، از سمت ديگر به سمت بالاي غار كله سنگ حركت ميشود.


منطقه زالنگاه


در حال نزديك شدن به دهانه غار

مسير دسترسي ديگري نيز قابل استفاده است كه بعد از تمام شدن منطقه مرگ دشت مي توان در ادامه راه قديمي به سمت روستاي دنبليد حركت كرد، و بعد از تمام شدن اراضي روستاي سوهان و شروع اراضي روستاي دنبليد، از طريق دره محل گوسفند سراي روستاي دنبليد به سمت شمال و چپ دره مجاور حركت شود.

با رفتن به سمت بالا و از مسير سمت چپ دره با گذشتن از چند تپه با ديواره هاي نيمه سنگي، در پائين دره، آبشار كوچكي نمايان مي شود.


آبشار پائين دست غار كله سنگ

در اين هنگام دهنه غار كله سنگ در فاصله تقريبي 100 متري از بالا و سمت چپ كف دره قابل مشاهده استاين غار در گذشته قابل سكونت بوده است. بعلاوه علامت گذاري برخي غارنوردان، هنوز قابل مشاهده است. در گزارشات اوليه غار نوردان آثار استخوان و غيره و وجود چندين دهنه چاه عميق اعلام شده است.


در دهانه غار

متاسفانه به علت عمليات راه سازي نزديك غار و ريزش كوه، سقف برخي تونل ها و دهليزهاي غار از بين رفتن است. به هر حال هنوز هم برخي دهليزهاي غار به سمت پائين قابل دسترسي است و برخي ديگر مسدود شده است.


علي زينعلي درحال ورود به غار


آقاي عباس زينعلي در بيرون غار


يكي از تونل ها و هواکش هاي غار در نزديکي دهنه اصلي


در حال پائين رفتن– آقاي مهر علي صالحي


در داخل راه روهاي غار – آقاي كيائي


در حال كشيدن طناب حامل در داخل غار


آبگرفتگي داخلي در غار غار


عباس و علي زينعلي


وضعيت برخي تونل ها و مشكلات رفتن به داخل آن

صفحه اصلي تمامي عكس ها و متون اين سايت، مشمول قوانين و رعايت حقوق معنوي مي باشد. هر گونه استفاده مجدد، فقط با اعلام منبع و آدرس سايت، مجاز مي باشد
All rights is reserved