حيات وحش روستاي سوهان طالقان


نمائي از روستاي سوهان

حيات وحش روستاي سوهان شامل تنوع جانوري و جغرافياي طبيعي آن، با توجه به قرار گرفتن روستا در کوهپايه هاي البرز مرکزي، مشابه ساير نقاط کوهستاني طالقان و البته داراي ويژگي هاي خاص خود ميباشد البته ماهيت جغرافياي طبيعي روستا که شامل اراضي پست مجاور سد طالقان تا ارتفاعات کلَ سنگ و کامکان و مناطق مال خاني البرز مرکزي و بويه چال الموت مي باشد، طبيعت متنوعي به اين منطقه داده است

جغرافياي طبيعي روستاي سوهان * * * پوشش گياهي روستاي سوهان

گفتني است، تعدادي از تصاوير اين صفحه، به صورت مستقيم از حيوانات موجود در منطقه، عکس برداري شده است و مواردي نيز جهت تکميل اطلاعات، از سايت هاي اطلاع رساني تقديم مي گردد . اميد است، اين مجوعه با همکاري علاقه مندان و ارائه عکس هاي بهتر، رو به تکميل باشد

تنوع حيات وحش

شامل جانوران وحشي و اهلي روستاي سوهان و منطقه طالقان مي باشد. جانوراني مثل: پلنگ، سياه گوش، کلَ يا بزوحشي، مار ، گرگ دال ، گرگ، خرس، گراز، کبک، خفاش ، لاک پشت، خرچنگ، و ساير حيوانات اهلي مي باشد

پلنگ و سياه گوش


تصويري از پلنگ منطقه طالقان مرکزي


نمائي از سياه گوش
در منطقه کوهستاني طالقان و به خصوص در مناطق صعب العبور جرکوه سوهان که حد فاصل کوه هاي البرز مرکزي و الموت مي باشد، به دليل زندگي کلَ و بز وحشي، از گذشته وجود برخي گربه سانان بزرگ، مثل پلنگ و سياه گوش، طبق مشاهدات اهالی بومی یا کوه نوردان، اعلام شده است

در سالهای اخیر، با توجه به تجهیز سازمان محیط زیست منطقه به وسایل تصویربرداری، اغلب توسط محیط بانان طالقان، مستندات مشاهده پلنگ و سیاه گوش، با ارائه عکس و فیلم از این حیوانات زیبا، در طالقان و اطراف روستای سوهان، گزارش شده است

نمائي از پلنگ

در ارديبهشت سال 1389 که از منطقه بويه چال (بالاي نگار چشمه) حرکت مي گرديد، توسط دوست همشهري آقاي کريم شاهدوستي از يک قلاده حيوان وحشي و شبيه پلنگ در اين مکان، عکس برداري شد، که جهت ارج نهادن به زحمت ايشان، عکس گرفته شده تقديم مي گردد. البته با دقت بيشتر، حيوان در تصوير بيشتر شبيه سياه گوش مي باشد


نمائي از سياه گوش - مکان بالاي بويه چال به طرف يور سره سوهان


نمائي از سياه گوش - عکس برداری محیط بانان طالقان


در سال 1390 توسط محیط زیست طالقان و در زمان سرشماری از وحوش منطقه، برای اولین بار از دو قلاده پلنگ در طالقان فیلم برداری شد که تصاویر آن در اینترنت نیز انتشار یافته است


نمائي از پلنگ طالقان - 1390

خرس


نمائي از خرس قهوه اي ايران
خرس قهوه اي، در کوهپايه هاي روستاي سوهان طالقان در گذشته وجود داشته است. به خصوص در پائيز که اين حيوانات براي خوردن ميوه درخچه هاي پائيزي به پائين مي آيند، در مناطقي مثل بالاي لحاف چشمه مشاهده شده است
انجمن يوز پلنگ ايراني (www.wildlife.ir)

گرگ

از حيوانات مشهور و پر تعداد در منطقه مي باشد. البته در گذشته به دليل دامداري و چراي گله هاي بز و گوسفند در مناطق کوهستاني، شکار و غذاي اين حيوان بيشتر وجود داشته است. لذا اکثر چوپانان منطقه، بارها گرگ ها را مشاهده کرده اند. حتي در دره ميان راه سوهان، يک منطقه به اسم «گرگ واز» وجود دارد

کَل - بز وحشي


نمائي از کل و بز وحشي ايران - برگفته از منابع اينترنتي
در گويش منطقه سوهان، به بزها و گوسفندهاي وحشي کوهستان، شکار و به بز وحشي، کَل گفته ميشود. در حال حاضر محل اصلي زندگي اين حيوانات زيبا، ارتفاعات کَل سنگ و کامکان مي باشد. مشاهده عبور اين حيوانات از ارتفاعات سنگي، به واقع حيرت آور و عجيب است


دسته هایی از بزهای وحشی، شکار در گویش محلی، تصویر بالائی در غرب کله سنگ و تصویر پائین در رشته کوه البرز مرکزی طالقاندر خرداد سال 1390 و در هنگام کوه پيمائي و مسير جير الهو چال و قبل از گردنه بيلي، در سمت چپ و در ارتفاعات جير کامکان، چند راس بز کوهي مشاهده گرديد که توسط آقاي سيد عليرضا سادات کيائي، از آنها عکس برداري شد. دو نمونه از اين عکس ها بشرح ذيل تقديم مي گرددمار

مار ها از شکارچيان خزنده در روستاي سوهان هستند و در اغلب مناطق مشاهده ميشوند


عکس هاي گرفته شده از يک عدد مار در جاده آسفالت، مربوط به منطقه بور دشت مي باشدگراز

گراز يا خوک وحشي، از حيواناتي است که به خصوص با تخريب ريشه درختان و باغها و مزارع، براي کشاورزان منطقه، شناخته شده مي باشد

پرندگان

در برخي مناطق روستاي سوهان، پرندگان زيبائي زندگي مي نمايند. چند نمونه عکس گرفته شده توسط آقاي سيد عليرضا سادات کيائي، مربوط به پرندگان گوناگون، مشاهده ميشودگرگدال


تصويري از شاهين در مناطق کوهستاني سوهان
گرگدال يا عقاب و هم چنين شاهين و قرقي از از پرندگان شکاري منطقه است. به خصوص در ارتفاعات کله سنگ و در منطقه مرسنگوش، اغلب در آسمان چند عقاب در پرواز هستند. حتي مشاهده شده است که گرگدال ها به گوسفندان کوچک نيز حمله کرده اند

کبک


کبکها از پرندگان پرشمار در سوهان مي باشند. به نحوي که وقتي در مناطق کوهستاني جير کوه يا جر کوه سوهان حرکت ميشود، در اکثر دره ها و سنگلاخ ها و در لابلاي گياهان منطقه، مشاهده ميشوند

خفاش


خفاش ها در دره هاي اطراف سوهان، به دليل موقعيت غارهاي طبيعي آن، زندگي مي کنند و بارها در خود روستا نيز مشاهده شده اند. هم چنين در غار مشهور کله سنگ، تعدادي خفاش زندگي مي کنند. در عکس يکي از اين حيوانات کوچک در داخل بطري مشاهده ميشود

جغد


در دره هاي کوهستانی سوهان، انواع جغدها زندگي مي کنند. در عکس یک نوع جغد بزرگ، موسوم به ... مشاهده میشود که در دره چشمه حیدر سوهان، گرفته شده است

ساير گونه هاي جانوري

البته در مناطق متنوع رودخانه اي و کوهستاني سوهان طالقان، انواع جانوران زندگي مي نمايند که اميد است، بتوان مجموعه اي کامل از آنها را تهيه و ارائه داد. در ادامه برخي از اين حيوانات مشاهده ميشوند


کرمي رنگين در مزارع سوهان


يک کلوني کوچک از زنبوران وحشي

حشره پنج ضلعي مانند، دره ميان راه

حشره اي شبيه کفش دوزک

سنجاقک، مسير رودخانه اي پائين طالقان


لاک پشت از گونه هاي پرتعداد در سوهان - لاک پشت دره

خرچنگ آبگيرهاي منطقه

حيوانات اهلي


نمائي از گله در منطقه مرگ دشت سوهان


تصوير چند عدد بچه گوسنفد و بز - به گويش محلي وَرکولي

در گذشته، به دليل اشتغال اهالي به دامداري و کشاورزي، حيوانات اهلي زيادي در منطقه موجود بوده است که امروزه، به دليل مهاجرت ايشان، نگهداري حيوانات اهلي، و بعبارتي دامداري منطقه، دچار رونق نيست. حيواناتي مثل، اسب، قاطر و الاغ، بز و گوسفند، مرغ و خروس، سگ گله و نظاير آنها، از جمله حيوانات اهلي منطقه بوده اند


گاو

گربه

سگکره الاغ - خرکره

قاطر
صفحه اصلي

تمامي عكس ها و متون اين سايت، مشمول قوانين و رعايت حقوق معنوي مي باشد. هر گونه استفاده مجدد، فقط با اعلام منبع و آدرس سايت، مجاز مي باشد

All rights is reserved