روستاي سوهان - طالقان

مناطق كوهستاني، الهو چال، سياه دره، بويه چال، ماله خاني و النگريدرخت الهو چال و پناه گاهي قديمي گوسفندان

منطقه كوهستاني الهو چال، از معروفترين مناطق كوهستاني جر كوه سوهان، مي باشد. اين محل تا چند دهه پيش، محل اصلي استقرار گله هاي گوسفند كوچ رو در وسط تابستان بوده است. شايد هنوز نيز صداي گله ها و رمه هاي گوسنفد (مال)، ور كولي (بزغاله و گوسفند كوچك) چهار خانواده مشهور چوپان دوره هاي اخير سوهان، يعني مرحوم محمد صالحي فرزند جواد، مرحوم مراد صالحي فرزند ، مرحوم قنبر صالحي فرزند و مرحوم قنبر صالحي فرزند جواد، از اين مكان به گوش دل شينده ميشود.


الهو چال، مرز چاله

در اوائل خرداد 1389 به اتفاق آقاي عباس زينعلي، در يك كوه پيمائي 14 ساعته، مناطق كوهستاني جير الوچال‏ يا همان الهو چال جنوبي، به سمت سياه دره و مرز بين كوه هاي كش‏ با الموت و سوهان، و يور سره، بويه چال، مال خاني، النگري گردن، راه پيمائي گرديد. در اين گزارش عكسهايي از اين مناطق تقديم مي گردد

ابتداي الهو چال - در دور دست ابرها بالاي سد طالقان

به اين جهت حدود ساعت يك بامداد از مسير روبا پشته به سمت دانه خاني حركت شد. سپس با پائين آمدن از گوشاني در منطقه جير خشكچال، به سمت جير الهو چال، هر چند به علت تاريكي هوا، مدتي در منطقه صخره اي قبل از بيلي گردن، معطل شديم، به هر جهت در ابتداي صبح، بعد از عبور از دره و چشمه غارك، به منطقه مرز چاله الهو چال وارد شديم


در اين موقع از سال، يعني ابتداي خرداد، بهترين زمان كوه پيمائي در جير الهو چال مي باشد. به خصوص در سال جاري به دليل بارندگي هاي مناسب، تمامي دره ها و كوه هاي مسير، پوشيده از گياه الهو و كما و بويه و گياهان كوهستاني، نظير آتك يا والك، شورك، مي باشد


حسين و عباس زينعلي

هر چند عكس هاي گرفته شده از مناظر طبيعي منطقه، در صبح زود بسيار جالب و زيبا مي باشد و لكن بايد اذعان نمود كه طبيعت سبز الهو چال، به هيچ عنوان قابل توصيف نيست و تنها با حضور در محل، مي توان مقداري از عظمت و زيبائي اين مناطق را درك نمود. به هر حال، چند عكس از ادامه مسير تقديم مي گردد


منظره كوه هاي كش از منطقه الهو چال - صبح زود


رسيدن به سياه دره و حركت به سمت شمال و بالاي سرچشمه رودخانه
مناظر كوه هاي اطراف سياه دره به سمت شمالدر نزديكي يور سره در سمت شمال غربي و بالاي سياه دره
در بالاي يور سره به سمت بويه چال - در دور دست كوه هاي خاس از سمت جنوب غربي


در بالاي يور سره به سمت النگري گردن
از سمت راست به چپ، قله كلِ سنگ، قله جر كامكان، دره النگري و نوك الهو چال و يور سرهمناظراي از بالاي دره ماله خاني به سمت نگار چشمه


در وسط گردنه النگري - به سمت ماله خاني دو قله كوه خاس در دور دست

در وسط گردنه النگري به سمت الهو چالكوه جر كامكان از سمت غرب به شرق

عبور از كامكان به سمت جر خشكچالسبزه جر خشكه چال

ابتداي جر خشكچال - در روبرو قله هاي كلِ سنگ ديده ميشوددره و منطقه دانه خاني در دامنه جنوبي كلِ سنگاز بالاي دانه خاني به سمت پائين طالقان - دور دست درياچه سد
در راه بازگشت از دانه خاني - پائين دراز چاك

بالاي روبا پشته به سمت كلِ سنگ

صفحه اصلي
تمامي عكس ها و متون اين سايت، مشمول قوانين و رعايت حقوق معنوي مي باشد. هر گونه استفاده مجدد، فقط با اعلام منبع و آدرس سايت، مجاز مي باشد
All rights is reserved