آبشارهای بلند روستای سوهان طالقان
عید 1392


چُره آبشار بزرگ سوهانآبشاری کوچک
با توجه به ارتفاعات صخره ای در شمال روستای سوهان، حداقل شش آبشار تا اندازه ای بلند (شش متر و بیشتر) در نهر های دائمی یا فصلی کوهستان های آن، قابل مشاهده است.

مشهورترین آنها، چُره، آبشار معروف سوهان، بعنوان یکی از جاذبه های مهم منطقه می باشد. هر چند در دره های کوهستانی، آبشارهای کوچک زیادی وجود دارد.

همچنین در نهرها و رودخانه های فصلی، به خصوص در فصل بهار، آبشارها نیز پرآب بوده و به تدریج با کم شدن آب نهرها، آنها نیز کم آب و در تابستان، حتی خشک خواهند شد.

بعلاوه در فصل زمستان، با یخ بستن، آبشارهای دائمی، جلوه دیگری، از طبیعت زیبای منطقه، قابل مشاهده است. آبشار یخی سیاه بند
گفتنی است، چُره در گویش محلی، به معنی آبشار می باشد. البته اگر ارتفاع آب کم (حدود یک متر به پائین) باشد، به آن چُرنا گفته میشود.

زیبائی هر آبشار، به عواملی مثل، ارتفاع، حجم و کیفیت ریزش آب و مناظر پیرامونی، بستگی دارد

در تعطیلات عید سال 1392، فرصتی بدست آمد، تا از آبشار های بلند روستای سوهان، عکس برداری شود، که در ادامه توضیحات مختصر و تصاویری از مشهورترین آن ها تقدیم می گردد.

هر چند، برای درک عظمت آبشارها، توصیه میشود، به صورت مستقیم و در محل، این خلقت زیبای خداوندی، مشاهده شود

تصویری از یک چرنا

آبشار وَری یُد

آبشار سیاه بند

چُره آبشار سوهان

سیاه چره یا آبشار خشکه چال

آبشار حیاط، مرسنگدوش

آبشار سرخ بند یا گرگ واز


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

چُره، آبشار سوهان

چُره آبشار معروف سوهان در فاصله تقريبي 4 كيلومتري شمال غربي روستا قرار دارد.

مسير دسترسي، از طريق محله اوبار، در شمال روستا، استفاده از راه دسترسی به هفت چشمه و سپس به سمت غرب و عبور از تپه زولكان

و در ادامه مسیر پاکوب به سمت شمال و خشکه دره، تا با رسیدن به رودخانه جاری و مشترک با روستای همجوار و گذشتن از آن،

در حدود يك و نيم تا دو ساعت پياده روي در كوهستان، براي افراد متوسط، مورد نياز مي باشد.

آبشار چُره، در حدود 12 متر ارتفاع و دارای نهر دائمی و پرآب بوده و حتی در پائیز، آب آن، مناسب می باشد.

چُرِه - آبشار سوهان

نمائی از چره آبشار سوهان

تصاویری از چره آبشار سوهان* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آبشار سیاه بند


نمائی از آبشار سیاه بند
یا به گویش محلی، سیاه بندی چُره، در فاصله حدود 2 کیلومتری، شمال روستای سوهان واقع شده است.

مسیر دسترسی، محله اوبار در شمال روستا، سپس از جاده شنی و خاکی به سمت هفت چشمه، طی مسیر میشود.

آنگاه از مسیر نهر جاری در هفت چشمه، به سمت شمال و سرچشمه آن، حرکت می شود.

در حدود یک ساعت، پیاده روی، برای افراد متوسط، مورد نیاز است. با رسیدن به منطقه ای که خاک و سنگ های آن، قرمز رنگ است، در ادامه، آبشار سیاه بند، مشاهده میشود.

آبشار سیاه بند، در حدود 8 متر ارتفاع و در تابستان، بسیار کم آب می شود


تصاویری از آبشار سیاه بند* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آبشار وَری یُد

به گویش محلی، وری یُدی چره، در فاصله حدود 5/4 کیلومتری، شمال روستای سوهان، قراردارد.

مسیر دسترسی، در ادامه راه آبشار سیاه بند، به سمت شمال دره و نهر جاری در آن، حرکت می شود.

از آبشار وری ید، در حدود یک تا یک و نیم ساعت، زمان برای رسیدن به آن، برای افراد متوسط، مورد نیاز است.

آبشار وری ید، در حدود 7 متر ارتفاع و در تابستان، بسیار کم آب می شود

نمائی از آبشار وری ید


تصاویری از آبشار وری ید* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آبشار سرخ بند یا گرگ واز


نمائی از آبشار سرخ بند یا گرگ واز
به گویش محلی، سرخ بندی چره، در فاصله حدود 3 کیلومتر در شمال شرق، روستای سوهان قرار دارد، که نام دیگر آن آبشار گرگ واز می باشد.

مسیر دست رسی، در شرق روستای سوهان به سمت منطقه و نهر میان راه، حرکت میشود.

سپس از مسیر دره به سمت شمال و سرچشمه نهر جاری، در مسیر پاکوب و راه مالرو، حرکت میشود.

بعد از حدود یک و نیم ساعت، پیاده روی، تپه با خاک قرمز مشاهده میشود.

سپس در دو طرف دره، به صورت صخره ای بلند و سرخ رنگ، آبشار سرخ بند، خود نمایی میکند.

آبشارسرخ بند، در حدود 10 متر ارتفاع و در تابستان کم آب است.


تصاویری از آبشار سرخ بند یا گرگ واز* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آبشار حیاط، مرسنگدوش

آبشار فصلی حیاط یا مرسنگدوش، در فاصله حدود 6 کیلومتری، شمال تا شمال شرقی روستای سوهان و در جنوب شرقی کوه بزرگ کله سنگ و جنوب غربی کوه مرنسگدوش، قرار دارد.

مسیر دسترسی، در ادامه مسیر آبشار سرخ بند، به سمت شمال حرکت می شود، تا به منطقه زمینکان، به صورت یک قطعه زمین دراز و مسطح، مشاهده شود.

سپس در سمت دره شمال شرقی زمینکان، به سمت شمال و در پائین و سمت راست، کوه مرسنگدوش، به خصوص فصل بهار، آبشار زیبائی، قابل مشاهده است.

در حدود 3 ساعت، پیاده روی برای افراد متوسط، مورد نیاز است. آبشار از سه وضعیت جداگانه، تشکیل شده است.

ابتدا در حدود 3 متر، به صورت دو آبشار کوچک و هفت مانند و سپس در حدود 7 متر، دو آبشار در کنار هم و حدود 3 متر، به صورت آبشار یک پارچه، مشاهده میشود.

آبشار در اواسط تابستان، خشک می شود

نمائی از آبشار حیاط، مرسنگدوش


تصاویری از آبشار حیاط، مرسنگدوش* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آبشار خشکه چال یا سیاه چره


نمائی از سیاه چره یا آبشار خشکه چال
آبشار فصلی خشکه چال، بر روی سنگ های سیاه رنگ، که به آن سیاه چره گفته می شود، در فاصله تقریبی 7 کیلومتری شمال، روستای سوهان قرار دارد.

مسیر دسترسی، راه دسترسی به الهو چال، از طریق رفتن به محله اوبار در شمال روستا و از مسیر راه مالرو، به بالای تپه روبا پشته و به سمت شمال، تا دره دانه خانی

و گذر از گردنه گوشانی، و عبور از جیر خشکه چال و به سمت جر خشکه چال، در سمت شرق و پائین یال های غربی کوه کله سنگ، آبشار خشکه چال، در فصل بهار، خود نمائی می کند.

در حدود 3 ساعت پیاده روی، برای افراد متوسط، مورد نیاز است. آبشار خشکه چال، در حدود 12 متر ارتفاع و در فصل تابستان، خشک می شود


تصاویری از آبشار سیاه چره و منطقه خشکه چال در غرب کوه کله سنگصفحه اصلي
تمامي عكس ها و متون اين سايت، مشمول قوانين و رعايت حقوق معنوي مي باشد.
هر گونه استفاده مجدد، فقط با اعلام منبع و آدرس سايت، مجاز مي باشد
All rights is reserved